Om Norcem

Korte fakta:

Grunlagt: 1968

Virksomhet: Produserer og selger sement i Norge
Omsetning: ca 1650 mNOK
Antal ansatte: Ca 330
Produksjon: Brevik, Kjøpsvik
Huvudkontor: Oslo.

 

Om Norcem 

 

Norcem AS er den eneste produsenten av sement i Norge, og har lang erfaring som internasjonal sementleverandør. Selskapet er en del av HeidelbergCement Group.
Norcem AS er ISO 14001-sertifisert. Våre to fabrikker i Brevik og Kjøpsvik er blant de mest moderne i Europa, også når det gjelder energiforbruk og utslippsbegrensninger.

Norcem AS er en ledende leverandør av sement til det norske markedet, med et nettverk av silostasjoner langs kysten. I samarbeid med våre søsterselskaper i HeidelbergCement distribuerer vi sement til både nære markeder i land rundt Nordsjøen og Østersjøen, i tillegg til at vi gjennom mange år har hatt eksport av sement og klinker til det internasjonale markedet.

 

Vår Historie

Norcem AS ble etablert i 1968 gjennom en fusjon av de tre eksisterende sementprodusentene i Norge; Christiania Portland Cementfabrik, Dalen Portland Cementfabrik og Nordland Portland Cementfabrik.

Den norske sementhistorien startet med etableringen av Christiania Portland Cementfabrik i 1892. Selsapet startet med produksjon av sement i Slemmestad i Røyken utenfor Christiania (Oslo). Dalen Portland Cementfabrik ble etablert i 1916, og bygget fabrikken i Dalen i Brevik. Nordland Portland Cementfabrik ble etablert i 1918 og startet opp sin produksjon i Kjøpsvik. 

I 1987 fusjonerte Norcem og Aker, med Norcem som det økonomiske fundamentet i selskapsdannelsen Aker Norcem.  

I 1989 ble sementproduksjonen i Slemmestad avviklet, nesten 100 år etter oppstarten. 

I 1996 ble Norcem innlemmet i det skandinaviske sementkonsernet Scancem, som var eid av Skanska og Aker RGI.

I 1999 kjøpte HeidelbergCement (HC) Scancem. Norcem ble dermed en del av et av verdens største sementkonsern.

HeidelbergCement ble grunnlagt i 1873 i Heidelberg, Tyskland, og ble for alvor et internasjonalt konsern på 1970-tallet. Konsernet er i dag verdens nest største sementprodusent, og er en betydelig aktør innen tilslag, betong og asfalt.