Kjøpsvik sementfabrikk

Kjøpsvik sementfabrikks 150 ansatte produserer årlig omlag 500.000 tonn sement. Fabrikken ligger i Narvik Kommune i Nordland. 

Kjøpsvik sementfabrikk er verdens nordligste sementfabrikk, og produserer sement for det norske markedet samt til eksport. Fabrikken ble etablert i 1918, og har vært gjennom flere moderniseringer og ombygginger. Dagens fabrikk er hjørnesteinsbedrift i Kjøpsvik, og deler av bebyggelsen er bygd opp rundt fabrikken. 

Kalksteinsressursen til fabrikken ligger rett utenfor Kjøpsvik sentrum. Kalksteinen knuses i eget knuseverk i utkanten av bruddet, og fraktes i tunnel ned til fabrikken. De senere år er det gjort større investeringer for å redusere utslipp av støv og ulike gasser, samtidig som andelen alternativt brensel har økt kraftig.

Upåklagelig utsikt fra toppen av fabrikken

 

Kontaktinformasjon

Post / besøk:

Behrens vei 15, N-8590 Kjøpsvik
Telefon: +47 75 78 50 00

Telefon etter kl 16 / i helg & helligdag: +47 912 48 703

Epost: kjopsvik@heidelbergmaterials.com

Faktura-adresse:

Heidelberg Materials Sement Norge AS 
Postboks 143 Lilleaker 
0216 Oslo

Elektronisk faktura
invoices.nor@heidelbergmaterials.com

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Kontakt oss

Jakob Vikingsson

Plant manager

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Annika Steien

Prosess- og miljøsjef

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Jobbe hos oss ?

Jobbe hos oss

Jobbe hos oss?

Store maskiner er oss

Store maskiner er oss

Store maskiner ? Ja, det er oss!

Kjøpsvik sementfabrikk søker lærlinger

Kjøpsvik sementfabrikk søker lærlinger - samlefilm

Kjopsvik sementfabrikk vil gjerne ha laerlinger