Kjøpsvik sementfabrikk

Kjøpsvik sementfabrikks 150 ansatte produserer årlig omlag 500.000 tonn sement. Fabrikken ligger i Narvik Kommune i Nordland. 

Kjøpsvik sementfabrikk er verdens nordligste sementfabrikk, og produserer sement for det norske markedet samt til eksport. Fabrikken ble etablert i 1918, og har vært gjennom flere moderniseringer og ombygginger. Dagens fabrikk er hjørnesteinsbedrift i Kjøpsvik, og deler av bebyggelsen er bygd opp rundt fabrikken. 

Kalksteinsressursen til fabrikken ligger rett utenfor Kjøpsvik sentrum. Kalksteinen knuses i eget knuseverk i utkanten av bruddet, og fraktes i tunnel ned til fabrikken. De senere år er det gjort større investeringer for å redusere utslipp av støv og ulike gasser, samtidig som andelen alternativt brensel har økt kraftig.

Kjøpsvik sementfabrikk dagbrudd mot sør.

Foto: Lisbeth Storhaug

Kontaktinformasjon

Post / besøk:

Behrens vei 15, N-8590 Kjøpsvik
Telefon: +47 75 78 50 00

Telefon etter kl 16 / i helg & helligdag: +47 912 48 703

Epost: kjopsvik@heidelbergmaterials.com

Faktura-adresse:

Heidelberg Materials Sement Norge AS 
Postboks 143 Lilleaker 
0216 Oslo

Elektronisk faktura
invoices.nor@heidelbergmaterials.com

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Kontakt oss

Jakob Vikingsson

Plant manager

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Annika Steien

Prosess- og miljøsjef

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Tom Nordal

Produksjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Store maskiner er oss

Store maskiner er oss

Store maskiner ? Ja, det er oss!

Jobbe hos oss ?

Les mer
Heidelberg Materials Kjøpsvik

Heidelberg Materials Kjøpsvik