Heidelberg Materials og karbonfangst

Karbonfangst og lagring kan spille en viktig rolle i å stoppe klimaendringene. Per i dag finnes det  mange tusen energi- og industrianlegg i verden som slipper ut store mengder CO2. For mange av dem er karbonfangst og lagring  (CCS) den eneste løsningen for å bli utslippsfri. Uten karbonfangst blir det uendelig mye vanskeligere  å nå målene i Parisavtalen. Heidelberg Materials har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter innen 2030, sett over et livsløpsperspektiv. For å oppnå denne visjonen er fangst av  CO2 fra sementproduksjonen et viktig element.

Norge  viser lederskap innen karbonfangst og lagring. Heidelberg Materials har over lang tid samarbeidet tett med ulike institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og  konseptstudier til arbeidet med fullskala implementering av denne helt nødvendige klimateknologien. 

Ved vår fabrikk i Brevik er vi i gang med byggingen av et fullskala anlegg for karbonfangst som skal ferdigstilles i 2024. Dette inngår i det norske "Langskip"-prosjektet som ble vedtatt av Stortinget i desember 2020. 

Brevik CCS har egen nettside: Les mer her