evoZero - cement till betong med noll nettoutsläpp

Salget av evoZero-sement til betong med netto-null utslipp - er nå i gang

Vi tilbyr førsteutgaven - bestill nå!

Verdens første fullskala CCS-anlegg innenfor sementindustrien vil snart være i drift i Brevik.

I forbindelse med dette lanserer vi evoZero®-sementprodukter som gjør det mulig å bygge med betong uten netto utslipp.

Vi begynner å levere evoZero fra Brevik i 2025, men det er allerede nå mulig å reservere volumer.

De som bygger med evoZero vil sannsynligvis innta en særstilling innen bærekraftig bygging. Du vil vel være en del av dette?

Bestill evozero her
Vetle Houg ny adm dir i HM Sement Norge

Vetle Houg, Sales Director Heidelberg Materials Sement Norge,
vetle.houg@heidelbergmaterials.com, +4748155478

Gjennom målrettet innovasjon og teknologiutvikling vil verdens første storskala anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) i sementindustrien snart være i drift. Samtidig presenterer vi evoZero®, sementprodukter som gjør det mulig å bygge i betong med netto-null utslipp.

Bestill evozero her
Ett mötesrum med människor som diskuterar evoZero

evoZero

Hva er evoZero?

Det som startet som en visjonær idé i Brevik, er snart en realitet i form av verdens første karbonfangstanlegg innen sementindustrien.

Gjennom å fjerne CO2 ved kilden til sementproduksjonen ved bruk av karbonfangstteknologi, får vi en sement som har like god ytelse som før, men som gjør det mulig å bygge med betong uten karbonavtrykk.

Vi kaller det evoZero®.  

Det er mulig å bygge i betong med netto null utslipp

evoZero®:
En unik sement som gjør det mulig å bygge i betong med netto-null utslipp. Ved å fordele (massebalansere) utslippsreduksjonen som karbonfangst gir til utvalgte sementprodukter fra Brevik, er det - i kombinasjon med karbonatiseringen* som skjer når sementen brukes i betong - mulig å oppnå null nettoutslipp.

* Karbonatisering betyr at betong i alle konstruksjoner tar opp karbondioksid direkte fra luften og lagrer det permanent. Det er en naturlig prosess som pågår hele tiden i betongkonstruksjoner.

Hva er teknikken bak evoZero?

Betong er samfunnets aller vanligste byggemateriale. Produksjonen av sement som er hovedingrediensen i betong, står for 5-7 % av de globale CO2-utslippene.

Heidelberg Materials arbeider på en rekke parallelle felt for å redusere utslippene fra sementproduksjonen. For å oppnå større utslippsreduksjoner på én gang er det imidlertid nødvendig med karbonfangst og -lagring

Bildene nedenfor viser hvordan prosessen fungerer.

CCS-verdikjeden. Illustrasjon av CCS-verdikjede eksempel Brevik.

Value chain. CCS-verdikjeden. Illustrasjon av CCS-verdikjede eksempel Brevik.

Slik fungerar karbonfangst.

Tidslinje – veien fra visjon til levering av evoZero

  • 2005: Fullskala skrivebordsstudie
  • 2011: Teknisk forstudie
  • 2013: Oppstart av prosjektet
  • 2014: Teknikktester
  • 2016: Gjennomførbarhetsstudium og konseptstudium
  • 2018: FEED-studium (front-end engineering and design)
  • 2020: Regjeringsinitiativet Langskip lanseres, for å sikre og støtte utviklingen av CCS i Norge
  • 2021: Byggestart
  • 2025: Leveranser av evoZero®

Generelle spørsmål

Hva er Heidelberg Materials' mål med å utvikle evoZero? 

Å gjøre det mulig for kundene å nå bærekraftsmålene sine ved å levere sement som muliggjør betong uten nettoutslipp. Heidelberg Materials ønsker også å skape større etterspørsel etter byggematerialer med betydelig redusert klimaavtrykk for å øke tempoet i det grønne skiftet i vår bransje.  

Hvorfor bør jeg bygge med evoZero? 

evoZero er sementprodukter som gjør det mulig for våre kunder og verdikjeder å nå netto null.   

Hvilke konstruksjoner kan evoZero brukes til? 

Alle konstruksjoner kan bygges med evoZero, siden disse produktene ikke går på akkord med kvalitet og ytelse.   

Hvordan oppnår man netto null betong ved å bruke evoZero? 

Netto null oppnås ved å bruke prinsipper for massebalansering av CO2-reduksjonen som genereres av karbonfangst- og lagringsløsningen ved Brevik sementfabrikk, samt karbonatiseringen som kunden kan nyte godt av. Allokeringsprosessen for massebalanse er uavhengig gjennomgått av Det Norske Veritas (DNV).  

Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å kjøpe og bygge med evoZero? 

Ta kontakt med din salgsrepresentant som vil veilede deg.

Salgs- og markedsavdelingen