evoZero - Sement som muliggjør betong uten nettoutslipp

Gjennom målrettet innovasjon og teknologiutvikling vil verdens første storskala anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) i sementindustrien snart være i drift. Samtidig presenterer vi evoZero®, sementprodukter som gjør det mulig å bygge i betong med netto-null utslipp.

Ett mötesrum med människor som diskuterar evoZero

evoZero

Hva er evoZero?

Det som startet som en visjonær idé i Brevik her i Norge, er snart en realitet i form av verdens første karbonfangstanlegg innen sementindustrien.

Ved å fjerne CO2 ved kilden til sementproduksjonen ved bruk av karbonfangstteknologi, får vi en sement som har like god ytelse som før, men som gjør det mulig å bygge med betong uten karbonavtrykk.

Vi kaller det evoZero®.  

Vi kan tilby to ulike sementkategorier i evo-serien: 

evoZero®:
En unik sement som gjør det mulig å bygge i betong med netto null utslipp. Ved å fordele (massebalansere) utslippsreduksjonen som karbonfangst gir til utvalgte sementprodukter fra Brevik, er det - i kombinasjon med karbonatiseringen* som skjer når sementen brukes i betong - mulig å oppnå null nettoutslipp.

evoBuild:
Med fysisk fangst av karbondioksid i Brevik og tekniske allokeringsprinsipper kan vi levere en sement med et betydelig lavere karbonavtrykk enn i dagens sementer.

* Karbonatisering betyr at betong i alle konstruksjoner tar opp karbondioksid direkte fra luften og lagrer det permanent. Det er en naturlig prosess som pågår hele tiden i betongkonstruksjoner.

Hva er teknikken bak evoZero?

Betong er samfunnets aller vanligste byggemateriale. Produksjonen av sement som er hovedingrediensen i betong, står for 5-7 % av de globale CO2-utslippene.

Heidelberg Materials arbeider på en rekke parallelle felt for å redusere utslippene fra sementproduksjonen. For å oppnå større utslippsreduksjoner på én gang er det imidlertid nødvendig med karbonfangst og -lagring

Bildene nedenfor viser hvordan prosessen fungerer.

CCS-verdikjeden. Illustrasjon av CCS-verdikjede eksempel Brevik.

Value chain. CCS-verdikjeden. Illustrasjon av CCS-verdikjede eksempel Brevik.

Slik fungerar karbonfangst.

Tidslinje – veien fra visjon til levering av evoZero

  • 2005: Fullskala skrivebordsstudie
  • 2011: Teknisk forstudie
  • 2013: Oppstart av prosjektet
  • 2014: Teknikktester
  • 2016: Gjennomførbarhetsstudium og konseptstudium
  • 2018: FEED-studium (front-end engineering and design)
  • 2020: Regjeringsinitiativet Langskip lanseres, for å sikre og støtte utviklingen av CCS i Norge
  • 2021: Byggestart
  • 2025: Leveranser av evoZero®

Generelle spørsmål

Hva er Heidelberg Materials' mål med å utvikle evoZero? 

Å gjøre det mulig for kundene å nå bærekraftsmålene sine ved å levere sement som muliggjør betong uten nettoutslipp. Heidelberg Materials ønsker også å skape større etterspørsel etter byggematerialer med betydelig redusert klimaavtrykk for å øke tempoet i det grønne skiftet i vår bransje.  

Hvorfor bør jeg bygge med evoZero? 

evoZero er sementprodukter som gjør det mulig for våre kunder og verdikjeder å nå netto null.   

Hvilke konstruksjoner kan evoZero brukes til? 

Alle konstruksjoner kan bygges med evoZero, siden disse produktene ikke går på akkord med kvalitet og ytelse.   

Hvordan oppnår man netto null betong ved å bruke evoZero? 

Netto null oppnås ved å bruke prinsipper for massebalansering av CO2-reduksjonen som genereres av karbonfangst- og lagringsløsningen ved Brevik sementfabrikk, samt karbonatiseringen som kunden kan nyte godt av. Allokeringsprosessen for massebalanse er uavhengig gjennomgått av Det Norske Veritas (DNV).  

Hva er forskjellen mellom evoZero og evoBuild? 

Heidelberg Materials i Norge/Sverige tilbyr to produktserier basert på CCS-prosjektet i Brevik. evoZero er et massebalansert sementprodukt som gjør det mulig for våre kunders prosjekter å posisjonere seg som banebrytende, ettersom det muliggjør et netto nullfotavtrykk.  

evoBuild er vårt sementprodukt basert på fysiske allokeringsprinsipper, men likevel med en epd/ miljøvaredeklarasjon med GWP-verdi som overgår de fleste produkter som er tilgjengelige i våre markeder i dag.   

Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å kjøpe og bygge med evoZero? 

Ta kontakt med din salgsrepresentant som vil veilede deg.

Salgs- og markedsavdelingen