Tynnslip - alkalireaksjon Foto: S.Bremseth

FoU publiserer månedlig rapporter om våre hovedsementers egenskaper. 

Vårt kvalitetsinformasjonssystem dekker konstruksjonssementene Anleggsement FA, Standardsement FA, Industrisement og Anleggsement.

Våre hovedsementer er CE- og NS-sertifisert. Dette garanterer for at sementene tilfredsstiller sementstandardenes NS-EN 197 og / eller NS3086 krav til produktegenskaper. Våre sementer er i tillegg tilpasset nasjonale særtrekk innenfor betongområdet. For at markedet skal kunne utnytte dette på en optimal måte, har vi lagt opp til en rapportering av produktegenskapene. Formålet er å gi brukerne av sement oversikt over hvordan produktegenskapene varierer innenfor de gitte selvpålagte grenseverdiene.

Systemet er bygd opp av to hovedelementer:

Kvalitetsinformasjonssystemet administreres av Sement Norge FoU, og kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge