Brevik sementfabrikk

Brevik sementfabrikk produserer årlig omlag 1,2 millioner tonn sement, og har ca 180 ansatte. Fabrikken ble grunnlagt i 1916, og ligger i Brevik i Telemark fylke.

Ved Brevik sementfabrikk bygges verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk. Brevik CCS (Carbon Capture and Storage) inngår i det statsstøttede norske Langskip-prosjektet. Tiltaket i Brevik omfattes av stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, og skal stå ferdig i 2024. Våre erfaringer kan føre til karbonfangst ved flere sementfabrikker, og dermed til at næringen kan redusere sine utslipp betydelig. Les mer om CCS her. 

Brevik sementfabrikk er også blant verdens fremste sementfabrikker på bruk av alternative brensler. De alternative brenslene er basert på avfall fra husholdninger og industri, samt brensel basert på farlig avfall. Bruk av alternative brensler gir stor samfunnsnytte ved at energien gjenvinnes, samtidig som skadelige stoffer destrueres i den høye temperaturen. Askerester inngår som en naturlig del av sementproduktene.

Besøks- og postadresse: 

Adresse: Setreveien 2, 3950 Brevik
Tlf: 35 57 20 00
Epost: brevik@heidelbergmaterials.com

Faktura-adresse:

Heidelberg Materials sement Norge AS
Postboks 143 Lilleaker 
0216 Oslo 

Elektronisk faktura
invoices.nor@heidelbergmaterials.com 

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Kontakt oss

Per Ole Morken

Fabrikksjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Tarald Syvertsen

Produksjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Jorunn Gundersen

KHMS-sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Heidelberg Materials Tilbakemeldinger

Tilbakemeldingsskjema for Heidelberg Materials-bedriftene i Brevik

Klageskjema

Hvordan lage sement?

Hvordan produseres sement?

Hvordan lage sement ?

Hvordan fange CO2 ?

Animert om CO2-fangst teaser

Hvordan fange CO2 ?

Karbonfangst

Les mer om CCS

Norcem Brevik 100 år