Tilbakemeldingsskjema for Heidelberg Materials

Har du gjort observasjoner eller opplevd hendelser som du mener skyldes våre virksomheter i Brevik og som du ønsker å klage på eller melde fra om? Da kan du fylle ut skjemaet under. 

Gjelder klagen skip som anløper Grenland havn, så har de sitt klageskjema her.

Klagen vil bli registrert i vårt system. Om du ønsker svar på din klage, pass på å få med korrekt kontaktinformasjon. 

Skjemaet behandles kun på hverdager på dagtid, vi prøver å behandle alle klager innen 1-3 arbeidsdager. Ønsker du rask varsling eller tilbakemelding, kan du ringe oppgitte telefonnummer for kveld/helg.


 

Involverte bedrifter
Klagen gjelder
Vennligst angi hvor observasjonen ble gjort fra, og hva som ble observert.
Maksimalt 2 filer.
512 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png.
Navn og adresse

Jorunn Gundersen

KHMS-sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Birte Hartvedt

KHMS-sjef

Heidelberg Materials Miljø AS Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge