Sementskolen

Sementskolen

Heidelberg Materials Sement Norge arranger omlag annet hvert år en kursserie vi har kalt Sementskolen. Sementskolen henvender seg først og fremst til våre kunder med ansvar for betongproduksjon, men også til rådgivende, entreprenører og byggherrer med interesse for tunge byggematerialer.

Kursene er for viderekomne, og gir oppdatert kunnskap om sementens/betongens tekniske- og miljømessige egenskaper, samt oppdatering på endringer i standarder og regelverk som har konsekvenser for betongproduksjonen.

I 2024 er det planlagt 11 arrangementer rundt i landet, og programmet blir mye om Brevik CCS med evoZero-/evoBuild-sementer med bla. mulighet for å produsere «karbonnøytral» betong. Men vi kommer også med HETT22, den faste posten «Nytt fra betonglaboratoriet», samt oppdatering på hva som er nytt i fire reviderte Norsk Betongforening publikasjoner som er utgitt i 2023/2024.

Du finner programmet for arrangementet i Trondheim nederst til høyre på siden, og kan laste det ned. 

 

Tone Anita Østnor

Regionsjef Midt- og Nord Norge

Heidelberg Materials Sement Norge AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Tor Magnus Zachariassen

Betongteknolog

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge