Sementskolen

Norcem arrangerer jevnlig en kursserie vi har kalt Sementskolen. Sementskolen henvender seg først og fremst til Norcems kunder med ansvar for betongproduksjon.

Kursene er for viderekommende,og gir oppdatert kunnskap om sementens/betongens tekniske- og miljømessige egenskaper, samt oppdatering på endringer i standarder og regelverk som har konsekvenser for betongproduksjonen.

I 2022 ble det arrangert 12 arrangementer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norway AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Tor Magnus Zachariassen

Betongteknolog

Heidelberg Materials Norway AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge