FoU-avdelingen

Vår FoU-avdeling har ansvar for å utvikle våre sementprodukter. Et hovedmål er å utvikle miljøvennlige produkter av høy kvalitet som er godt tilpasset norske og nordiske forhold. FoU er også i stor grad involvert i FoU-prosjekter og bransjeprosjekter med siktemål å utvikle norsk betongteknologi og styrke betongfaget i Norge.

Prosjektene drives enten på egenhånd eller i nært samarbeid med kundene (betongprodusenter, entreprenører, byggherrer), andre materialleverandører (tilsetningsstoff, tilslag), sementfabrikkene, forskningsinstitutter, universitet/høyskoler, konsulenter og offentlige myndigheter i inn- og utland.

FoU er videre ansvarlig for utførelse av teknisk service overfor våre kunder. Se også kvalitetsdata

Standardisering og bransjesamarbeid

Avdelingen ivaretar noen av Heidelberg Materials' og betongbransjens interesser innenfor standardisering og bransjesamarbeid. Eksempler på pågående aktiviteter nasjonalt og internasjonalt:

  • Deltagelse i diverse publikasjonsarbeid i regi av Norsk Betongforening.
  • Deltakelse i Miljøkomiteen og Fagkomiteen, Norsk Betongforening
  • CEN/TC51/WG12/TG5 (Performance Related Test Methods)
  • CEN/TC104/WG18 (Specification of Ground Calcium Carbonate as an addition to Concrete)

Kvalitetsdata

Tynnslip - alkalireaksjon Foto: S.Bremseth
Les mer

Generell info om sementkvalitet

Om sementkvalitet

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Petter Thyholdt

Senioringeniør

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Dr. Petter Hemstad

Prosjektleder

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Johan M Dalene

Prosjektleder

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Ingrid Vik Jondahl

Senioringeniør

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Tor Magnus Zachariassen

Betongteknolog

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge