Personvern

Personvernserklæring for Norcem AS nettsted

1.    Introduksjon

Formålet med denne personvernserklæring er å beskrive hvordan Norcem AS, (”Norcem” eller ”vi”) behandler og bruker personopplysningene som vi samler inn fra deg i forbindelse med ditt besøk på dette nettsted og bruken av hjemmesidens funksjoner.

Norcem, som er et selskap i HeidelbergCement-konsernet, verner om din personlige integritet og beskytter dine personopplysninger. All behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til EU-kommisjonens personvernforordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Denne personvernserklæring inneholder også informasjon om hvordan du kan kontakte oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

2.    Formål og rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke personopplysninger vi behandler om deg, for hvilke formål vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettslige grunner vi baserer våre personopplysningsbehandlinger på.

 • For å besvare spørsmål fra deg

(i)    Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

For å besvare spørsmål fra deg behandler vi navn og e-postadresse og andre personopplysninger som du registrerer i forbindelse med din forespørsel.

(ii)    Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse i å kunne gi deg god service og å kunne svare på din forespørsel. Når du kontakter oss med en forespørsel, er det også i din interesse at vi behandler dine personopplysninger for å gi deg den informasjonen og tjenesten du har bedt om. Videre er personopplysningene vi behandler i forbindelse med din forespørsel ikke av sensitiv karakter og er helt nødvendig for at vi skal kunne tilfredsstille og svare på din forespørsel. Personopplysning deles kun med tredjeparter hvis det kreves for å svare på forespørselen din.

 • For å kontakte deg for markedsføringsformål og som en del av vår oppfølging av kundeforhold

(i)    Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

For å kontakte deg for markedsføringsformål og som en del av vår oppfølging av kundeforhold, behandler vi navn og e-postadresse.

(ii)    Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse i å markedsføre virksomheten vår og opprettholde et godt forhold til deg som kunde eller representant for et kundeselskap. Markedsføring er en grunnleggende del av vår virksomhet, og vi etterstrever alltid å tilby markedsføring som er relevant for deg. Det er også i vår interesse å opprettholde, administrere og utvikle forholdet vi har med deg (eller selskapet du representerer) som kunde.

 • For at administrere og forbedre dette nettsted, til vår interne dokumentasjon og til statistisk analyse.

(i)    Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

Vi behandler personopplysninger samlet inn med informasjonskapsler. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvilken informasjon de samler inn, se vår Cookie policy.

(ii)    Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Behandlingen av personopplysninger som skjer gjennom innsamling av såkalte nødvendige informasjonskapsler er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med deg angående bruken av nettstedet vårt, dvs. uten behandling av slike informasjonskapsler kan vi ikke tilby et fungerende nettsted. Behandling av personopplysninger samlet inn med andre typer informasjonskapsler er basert på ditt uttrykkelige samtykke. For mer informasjon, se vår Cookie policy.

3.    Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Vi har tatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger  mot tap, utilsiktet og uautorisert tilgang og uautorisert utlevering. Antall personer som har tilgang til dine personopplysninger er begrenset. Det är kun personer hos Norcem som trenger å behandle dine personopplysninger i henhold til med formålene nevnt ovenfor som har tilgang til personopplysningene.

Vi kan komme till å dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor HeidelbergCement konsernet hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene nevnt ovenfor. Slike HeidelbergCement-selskaper kan være lokalisert innenfor eller utenfor EU/EØS-området.

Vi kan også komme till å dele dine personopplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:

 • Dersom påkrevet ved lov;
 • til Norcems tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne i forbindelse med dette nettstedet og dets funksjoner (for eksempel vår IT-tjenesteleverandør som utvikler og tilbyr støtte for dette nettstedet). Dine personopplysninger vil kun bli delt med slike tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å tilby dette nettstedet; og
 • til en kjøper eller potensiell kjøper av vår virksomhet. 

Norcem vil treffe tiltak for å verne alle personopplysninger som overføres til slik tredje part.

Dine personopplysninger kan bli delt med land som kan ha en lavere grad av personopplysningsvern enn det som tilbys innenfor EU/EØS. Når dine personopplysninger deles til land utenfor EU/EØS, benytter vi oss av standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen for å sikre et adekvat beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Standardavtaleklausulene er tilgjengelige via følgene lenke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

4.    Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig ut fra formålet er innhentet for. Det innebærer at vi lagrer dine personopplysninger i henhold til tabellen nedenfor. Statistikk som er anonymisert og ikke lengre kan spores til deg kan ha lengre lagringstid.

Type av behandlingTidsperiode eller kriterier for å bestemme lagringsperioden
Informasjon samlet inn for å svare på spørsmål fra deg.Mens vi behandler saken din.
Informasjon som behandles for å kontakte deg for markedsføringsformål og som en del av vår oppfølging av kundeforhold.Inntil du motsetter deg markedsføringen.
Informasjon samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for å administrere og forbedre dette nettstedet, for vår interne informasjonsinnsamling og for statistisk analyse.Lagres så lenge cockien benyttes, for mer informasjon se vår Cookie policy.

5.    Hva er dine rettigheter?

Norcem AS med organisasjonsnummer 934 949 145 er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernserklæring. Det innebærer at vi er ansvarlige for at dine personopplysninger behandles korrekt og i henhold til anvendelig lovgivning. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

 • Rett til innsyn: Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, for hvilke formål personopplysningene blir behandlet og hvem vi deler personopplysninger med osv. Du har også rett til å få tilgang til personopplysningene og be om en kopi av de behandlede personopplysningene.
 • Rett til retting: Hvis du merker at vi har feil eller ufullstendig personopplysninger om deg, kan du alltid be om at vi korrigerer eller supplerer personopplysningene.
 • Retten til sletting og begrensning: I noen tilfeller kan du be om at vi sletter dine personlige data, eller at vi begrenser behandlingen vår i en viss periode. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av dine personopplysninger kan føre til at vi for eksempel ikke kan gi deg produktene du har kjøpt.
 • Retten til å protestere: Du har rett til å motsette deg behandlingen vi utfører basert på vår legitime interesse.
 • Retten til dataportabilitet: I tilfeller der vi baserer behandlingen på ditt samtykke eller på oppfyllelse av en avtale, har du også rett til å få dine personopplysninger i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format og få disse overført til en annen personopplysningsansvarlig.
 • Tilbaketrekking av samtykke: Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, har du alltid muligheten til å tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss via e-post på post@norcem.no eller via post til Lilleakerveien 2A, Postboks 143 Lilleaker, 0216 Oslo, merk i emnefeltet ”Att: Data Protection Line Manager”. Hvis du har noen innvendinger eller klager vedrørende hvordan vi behandler dine personopplysninger har du rett til å kontakte eller klage til den relevante tilsynsmyndighet i din jurisdiksjon.

6.    Cookies

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi samle inn og / eller lagre informasjon om besøket ditt for å administrere og forbedre dette nettstedet, for vår interne informasjonssamling og for statistisk analyse ved å plassere informasjonskapsler. Cookies er små tekstfiler som et nettsted eller en tjenesteleverandør overfører til datamaskinens harddisk gjennom nettleseren din. Cookies gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din og få tilgang til og lagre viss informasjon.

For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt, vennligst les vår Cookie policy .

7.    Endringer

Hvis det gjennomføres noen endringer vedrørende behandlingen av dine personopplysninger, vil vi informere deg om dette ved publisere en oppdatert versjon av denne personvernserklæring på Norcems sitt nettsted: www.norcem.no.

Cookie policy
Personvernserklæring til kunder og forretningsforbindelser
Innledning

behandler dine personopplysninger i forbindelse med ditt kundeforhold eller som forretningsforbindelse, i dets egenskap av databehandler og behandlingsansvarlig.

 

EUs Personvernforordning har som målsetning å verne enkeltpersoner mot inngrep i deres privatliv i forbindelse med behandling av deres personopplysninger. Bedriften er opptatt av å verne ditt privatliv ved behandling av dine personopplysninger og verdsetter viktigheten av din rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og for hvilke formål disse behandles.

 

Hvis det gjøres endringer i behandlingen av dine personopplysninger, vil vi publiserer en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen i på Norcem sin hjemmeside.

 
Hvilke personopplysninger behandler vi?

Som din leverandør/forretningsforbindelse behandler vi følgende typer personopplysninger om deg:

Kontaktinformasjon: navn, stilling, adresse, e-post og mobil/telefonnummer

 
Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

Etterlevelse av avtale/kontraktfestede forpliktelser i kundeavtaler.

Koordinering av logistikk, vareflyt og leveranser.

Kommunikajon ang logistikk, produktkvaliteter, produktutvikling, kurs/seminarer.

Markedsføring i form av nytesbrev.

Gjennomføring av kundeundersøkelser i henhold til ISO 9001 standarden.

 
Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger på følgende rettslige grunnlag.

 

Vi anser at Norcem har en legitim interesse i å behandle dine persondata for alle formål i avsnitt 3.1, f.eks. Vår interesse i å kunne kommunisere relevant informasjon og markedsføring til deg, samt vår interesse i å oppfylle avtalen med selskapet du representerer. Norcem har utført en interesseavveining. Denne interesseavveiningen har resultert i; vår legitime interesse i å behandle dine personlige opplysninger for de ovennevnte formål, oppveier interessen for at dine personlige data ikke behandles for disse formålene. Du har alltid rett til å motsette seg denne vurderingen. Du kan lese mer om dine rettigheter nedenfor.

 
Når deler vi dine personopplysninger?

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører  og selskaper innen HCNE og som yter tjenester til Norcem AS f.eks. HCNE kommunikasjon, forretningsutvikling, forsking og utvilking, juridisk, helse og sikkerhet, personal, økonomi, IT BIS, SSC, HC Global MI&SP og Gemseek (IT-systemleverandører). Det blir inngått databehandleravtale med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av våre kunder.

 

Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS.

 
Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

Norcem AS anvender ulike oppbevaringsperioder for ulike kategorier av dine personopplysninger. Når behandling av dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig med hensyn til lov eller de formål som disse ble innhentet for, vil Norcem AS slette vedkommende personopplysninger. Norcem sletter regelmessig persondata etter 2 år, om det ikke har vært noen kontakt mellom partene, så lenge lagring ikke kreves i henhold til lov. 

 
Hva er dine rettigheter?

Du har rett til innsyn i personopplysningene som Norcem AS behandler om deg og til å be om at Norcem AS retter eventuelle uriktige personopplysninger. Under visse omstendigheter kan du også be om sletting og/eller begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger.

 

Du har rett til å motta dine behandlede personopplysninger i et strukturert, alminnelig brukt og maskinleselig format, og har rett til å overføre dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

 

Du har rett til å fremme innsigelser mot behandling av dine personopplysninger for spesifikke formål og under visse forhold. Vi vil undersøke slike innsigelser og informere deg om vår beslutning.

 

Dersom du mener at dine rettigheter er krenket kan du kontakte og inngi klage til den relevante tilsynsmyndighet i din jurisdiksjon (Datatilsynet i Norge).

 
Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller kommentarer til hvordan vi håndterer dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve dine rettigheter som beskrevet ovenfor, kan du kontakte oss via telefon, e-post eller skriftlig ved bruk av kontaktinformasjonen inntatt nedenfor.

 

Behandlingsansvarlig:

Norcem AS

Lilleakerveien 2A

0216 Oslo

 

Org nummer: 934 949 145

 

For kontaktinformasjon, se www.norcem.no eller ring +47 22 87 84 00

Kameraovervåking

Information om behandling av dine personopplysninger i forbindelse med kameraovervåking

1.    Informasjon om behandling av dine personopplysninger

1.1    Formålet med denne personvernserklæring er å beskrive hvordan Norcem AS (”Vi”) behandler dine personopplysninger i forbindelse med kameraovervåking av virksomheten vår.

1.2    Vi verner om din personlige integritet og beskytter dine personopplysninger. All behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til EU-kommisjonens Generelle personvernforordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)), Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven. Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke personopplysninger Vi samler inn, behandler om deg og hvordan Vi deler dine personopplysninger.

2.    Hvilke personopplysninger behandler vi?

2.1    Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg (dine ”Personopplysninger”):

o    Innspilling av bildeopptak ved våre kontor, fabrikker, terminaler og annen eiendom (”Anlgg”). I den grad en person på bildeopptaket er identifiserbar, utgjør innspillingen en personopplysning av personen. Den primære hensikten med kameraovervåkningen er dog ikke å behandle slike personopplysninger, men å oppfylle formålene i avsnitt 3 nedenfor.

3.    For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?

3.1    Vi behandler dine Personopplysninger for følgende formål:

i.    for å forhindre ulykker som kan inntreffe i forbindelse med lasting og overføring av sement og andre materialer på Anlegget, samt fra kjøretøyer og skip;

ii.    for å overvåke arbeidsprosesser og transport av materialer og energikilder ved Anlegget og å overvåke at overfylling ikke forekommer; 

iii.    for å kontrollere prosess/produksjonen på de tidene Anlegget er ubemannet;

iv.    for å sikre tilgang til området og muliggjøre arbeidsprosesser;

v.    for forebygge personskader ved å ta stikkprøver og kontrollere at verne- og sikkerhetsutstyr i henhold til våre HMS instrukser følges; 

vi.    for å forhindre og etterforske forbrytelser og hendelser, øke sikkerheten til våre ansatte og besøkende samt for å beskytte vår eiendom; og

vii.    for å overvåka prosessen med lossing/lasting av sement og andre materialer.

3.2    Opptak av bilder overvåkes (i noen tilfeller) i sanntid, hovedsakelig med hensyn på transport av materialer og brensels og fyllingsgraden av prosessen for å kunne gripe inn raskt i tilfelle en ulykke inntreffe, og delvis med relevant kaier som en del av havnesikkerhet (ISPS) og porten til Anlegget for kontroll av deltakere. På samtlige plasser der Vi anvender oss av kameraovervåkning informerer Vi om kameraovervåkningen gjennom tydelig skilting.

4.    Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

4.1    Behandlingen av dine Personopplysninger for formål i – vii. Avsnitt 3.1 ovenfor er basert på vår legitime interesse i å forebygge, forhindre og etterforske ulykker, forbrytelser og hendelser samt opprettholde et godt sikkerhetsnivå på våre Anlegg. Vi har foretatt en interesseavveining som har resultert i at Vi mener at vår berettigede interesse veier tyngre enn din interesse av at dine Personopplysninger ikke behandles til disse formålene.

Behandlingen av dine  Personopplysningerer nødvendig fra et helse- og sikkerhetsperspektiv og viktigheten av å kunne forhindre og undersøke ulykker og hendelser. Prosessen og materialene som produseres, håndteres og transporteres i vår virksomhet og de tunge kjøretøyene som befinner seg inne på Anleggene, er forbundet med en rekke risikoer, noe som betyr at vi har en legitim interesse i å overvåke Anleggene for å forhindre, gripe inn eller ringe på personalet i forbindelse med en ulykke eller hendelse for å unngå skade på personer eller eiendom. Vi må også kunne sikre at gjeldende sikkerhetsforskrifter og retningslinjer overholdes. I forbindelse med prosessen for henting og håndtering av materialer under lasting er det for eksempel risiko for personer som kan være i stor høyde på toppen av et kjøretøy. Det kan også være risiko i forbindelse med transport av materiale på Anlegget vårt og når det overføres sement/produkter til silo. Hvis en hendelse inntreffer og den ikke blir oppdaget i tide, kan både enkeltpersoner,eiendom på Anlegget og omkringliggende områder bli skadet. Vi ønsker også å unngå ytterligere konsekvenser som kan oppstå som et resultat av en hendelse, for eksempel kortslutning, brann eller utslipp oppstår ved Anlegget. Som en del av vårt sikkerhetsarbeid og arbeidet med å forhindre ulykker, er det også viktig at vi kan sikre at bare personer og kjøretøy med tillatelse til å være på Anlegget er der, da uautoriserte personer og kjøretøy kan innebære store sikkerhets- og ordrerisiko. Det er også nødvendig å overvåke portene til våre Anlegg for å kunne ta opp uregistrert sjåfører for henting av materialer.

I vår virksomhet er det også eiendom i form av for eksempel maskiner og tekniske hjelpemidler, uavhengig av om Anlegget er bemannet eller ikke. I tillegg til dette pågår produksjonen uansett om Anlegget er bemannet eller ikke. Vi må derfor overvåke Anlegget for å kunne forhindre eventuelle hendelser som kan oppstå og føre til at materiell eller eiendom blir skadet eller forsvinner, og for å undersøke situasjoner som har oppstått. I forbindelse med at et Anlegg er ubemannet, har vi også til hensikt å sikre at ingen uvedkommende er på Anlegget og risikerer å bli skadet som følge av at Anlegget er ubemannet.

4.2    Vi bedømmer at vår interesse av å behandle Personopplysninger i samsvar med ovennevnte formål har større verdi enn den integritetsovertredelsen som overvåkningen innebærer for deg. For å minimere risikoen for overtredelse i den personlige integriteten har Vi blant annet valgt å begrense lagringen på det innspilte materialet. De fleste kamerabildene overvåkes kun i realtid. Vi har også minimert personopplysningsinnsamlingen ved å begrense  lydopptak til helt spesifike arbeidsprosesser, avgrenset overvåkningen til relevante deler av Anlegget og se til at kun et fåtall personer har tilgang til materialet i realtid og det lagrede materialet, samt ha rutiner for hvordan det innspilte materialet håndteres. Antallet Personopplysninger og dennes behandling er begrenset til hva som er nødvendig ut ifra de forskrifter som finnes for Anlegget og ut ifra hva som rimelig kan forventes i forhold til utførelse og oppfyllelse av ovennevnte formål.

4.3    I den grad behandlingen av dine Personopplysninger for formål iv og vii i Avsnitt 3.1 ovenfor gjelder noen av våre havneanlegg (Slemmestad, Brevik, Karmøy, Bergen og Kjøpsvik) er behandlingen av dine Personopplysninger basert på vår juridiske forpliktelse under lov Forskrift om sikring av havneanlegg. Foreskriften dekker beskyttelsen av skip og havneanlegg og setter grunnleggende krav for tiltak som skal treffes for å forhindre uautorisert tilgang til et område som er ISPS-klassifisert. Våre havneanlegg som har denne klassificering, må derfor overvåkes for å kontrollere området og at individene som er på området er autorisert. For våre andre Anlegg er behandling av dine Personopplysninger for formålet iv og vii basert på vår legtime intresse som beskrevet ovenfor i Avsnitt 4.1 for å overvåke prosessen for lasting og lossning av materiale og drift under lasting/lossing av båten.

5.    Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

5.1    Vi har tatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot tap og utilsiktet og uautorisert tilgang. Antall personer som har tilgang til dine Personopplysninger er begrenset og Personopplysningene granskes kun ved behov. Bare personer hos Norcem AS som trenger å behandle Personopplysningene dine i samsvar med formålene nevnt i Avsnitt 3.1 har tilgang til Personopplysningene.

5.2    Vi kan dele dine Personopplysninger med andre selskaper i konsernet, nemlig Heidelbergcement Norway AS (980 910 369) og Heidelbergcement  Sweden AB (556000-6057) om nødvendig hvis en hendelse inntreffer.

5.3    Vi kan også dele dine Personopplysninger med Tele-Land Service AS (913 712 757) som leverer kameraovervåkingen til våre Anlegg og til eventuelle entreprenører i forbindelse med at disse håndterer båt lossing på Anlegget, samt til politiet eller annen rettshåndhevelsesmyndighet ved en etterforskning for å avdekke kriminalitet.

6.    Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

Dine Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig ut fra formålet de er innhentet for, samt så lenge det er tillatt eller kreves ifølge lokal lovgivning. Det innebærer at dine Personopplysninger vil bli lagret i syv (7) dager. Hvis en hendelse inntreffer som krever nærmere utredning spares den sekvensen som er relevant for å utrede hendelsen over lengre tid av utredningsårsaker (for eksempel for å utrede om skadegjørelse, tyveri eller ulykker har forekommet). Ved slike omstendigheter spares materialet kun så lenge det er nødvendig for å treffe de nødvendige tiltak. I tilfelle saker går videre, for eksempel til en rettssak, vil det innspilte materialet bli lagret til dommen ikke lenger kan ankes.

7.    Hva er dine rettigheter?

7.1    Norcem AS, organisasjonsnummer 934 949 145, med adresse Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine Personopplysninger. Det innebærer at Vi er ansvarlige for at dine Personopplysninger behandles korrekt og i henhold til anvendelig lovgivning.

7.2    Du har rett til å få vite hvilke Personopplysninger Vi behandler om deg, og du kan be om en kopi av de Personopplysninger som behandles. Du har rett til å kreve at feilaktige eller ufullstendige Personopplysninger rettes, og i visse tilfeller kan du kreve at Vi sletter dine Personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot en viss behandling av dine Personopplysninger og kreve at behandlingen av dine Personopplysninger begrenses.

7.3    Hvis du har spørsmål om hvordan Vi behandler dine Personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss per e-post på post@norcem.no eller via post til adressen over (merk i emnefeltet ”Att: Data Protection Line Manager”) eller via telefon på +47 22 87 84 00.

7.4    Hvis du har noen innvendinger eller klager vedrørende hvordan Vi behandler dine Personopplysninger har du rett til å kontakte eller klage til den relevante tilsynsmyndighet i din jurisdiksjon.

8.    Endringer

Hvis det gjennomføres noen endringer vedrørende behandlingen av dine Person-opplysninger, vil Vi informere deg om dette ved å publisere en oppdatert versjon av denne personvernserklæring på nettstedet vår.