I tillegg til bygg- og anleggsementene, produserer og / eller markedsfører og selger Norcem noen få tilleggsprodukter. 

Flygeaske

Om Flygeaske

Kalksteinsfiller

Om Kalksteinsfiller