Heidelberg Materials Sement Norge har som overordnet mål at vi skal bidra til bærekraftig utvikling både for konsernet, ansatte og samfunnet rundt oss. Grunnelementene i begrepet bærekraftig utvikling er økologi, sosialt ansvar og økonomi. Vi ønsker også å ta et særskilt ansvar for å redusere vårt klimafotavtrykk gjennom vårt CCS-prosjekt ved vår fabrikk i Brevik. 

Vi skal skape merverdier for våre kunder, ansatte, leverandører og eiere. Vi skal utnytte, men samtidig ta vare på naturressurser - basisen for vår økonomiske aktivitet. Og vi erkjenner vårt sosiale ansvar overfor lokalmiljøet hvor virksomhetene drives. Bærekraftig utvikling inngår derfor som et av elementene i vårt styringssystem og følges opp kontinuerlig.

Kontakt

Cecilie Nødtvedt

Sustainability Manager Norway

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Bærekraftig bygging

Om bærekraftig bygging

HMS i vår virksomhet

Sjursøya sementterminal
HMS i vår virksomhet

All vår virksomhet er underlagt strenge krav fra miljømyndighetene, og vi blir jevnlig revidert og kontrollert. Utslippsgrensene som vi forholder oss til, samt faktiske utslippstall, er offentlig tilgjengelig gjennom miljømyndighetenes portal www.norskeutslipp.no

I tillegg har vi laget en oppstilling av hovedtall fra material- og råvarebruk, samt utslipp for våre to fabrikker, på egne sider.