HMS i vår virksomhet

Heidelberg Materials Sement Norge jobber kontinuerlig med forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet. Dette er av høyeste prioritet og er en vesentlig del av vår virksomhet.  

Vi ønsker at alle ansatte, besøkende, transportører og samarbeidspartnere skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Å ta hensyn til mennesker og miljø er det viktigste vi gjør.

For å skape en god sikkerhetskultur fra et verdikjedeperspektiv har vi satt opp en sjekkliste for anbefalt utstyr på våre kunders silo. Denne sjekklisten er basert på erfaringer gjennom mange år. Den er ment som en støtte for våre kunder til å oppnå effektiv drift, hvor helse, miljø og sikkerhet også er tatt hensyn til.

 For våre EXW-kunder er det viktig å være sitt ansvar bevisst forbundet med risiko og sikkerhet.