Bærekraftig bygging

Hva gjør et produkt bærekraftig? Betong har i utgangspunktet en rekke egenskaper:

  • Betong har lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov
  • Betong råtner ikke og det brenner heller ikke
  • Betong har høy varmelagringsevne som kan utnyttes til å redusere energibruk til kjøling og oppvarming
  • Betong er et kortreist produkt, mange lokale produsenter leverer til sitt lokale marked.
  • Betong lages nå med langt lavere karbonavtrykk enn tidligere

Betong består av sement, vann, sand og pukk. Sement er limet i betongen. Når sement blandes med vann starter en herdeprosess hvor mineralene i sementen binder seg til tilslaget (sand og pukk).

Levetid og vedlikeholdsbehov

Samfunnet bruker store ressurser på vedlikehold av bygninger og infrastruktur. Det offentlige har et stort etterslep på vedlikehold av bygg. Ofte er det benyttet materialer som krever mye vedlikehold - som ikke blir utført. Bygninger i betong har lang levetid, og selv om bruken av bygget skal endres, så kan gjerne kjernen av betong benyttes videre til nye formål. Fasader i betong tåler fukt, vind og vær bedre enn det meste annet, og gir samtidig lavere vedlikeholdskostnader.

Råte og brann

Betong er ikke organisk, og råtner ikke. Det brenner heller ikke. Boligbygg i betong gir økt sikkerhet for beboerne. Et fuktigere klima krever også løsninger som motstår råte. Da er betong et bærekraftig valg.

Varmelagringsevne

Betong kan ta opp varme fra omgivelsene. Denne evnen kan utnyttes slik at et bygg bruker mindre energi til kjøling og oppvarming, og man vil oppnå en jevnere innetemperatur. Betongen tar til seg varme på dagen, eller fra mennesker og utstyr, og denne varmen frigjøres sakte når omgivelsestemperaturen synker. 

Kortreist produkt

Betong produseres vanligvis i kort avstand til byggeplassen. Fersk betong vil normalt starte å herde i løpet av et par timer, dette gjør at transportavstanden ikke må være for lang. Betongfabrikker ligger ofte plassert i tilknytning til produksjon av pukk og/eller sand, og bidrar til lokale arbeidsplasser. 

Karbonavtrykk

Det aller meste av karbonavtrykket fra betongen kommer fra sementproduksjonen. Heidelberg Materials har vært en foregangsbedrift i å redusere utslipp av CO2 fra produksjonen, og har blant Europas laveste utslipp på sine produkter.