Personlig verneutstyr

Vi som jobber i Norcem har et felles sikkerhetsmål: skadefrie arbeidsplasser. Det finnes risikofylte arbeidsmomenter hos oss, og det er svært viktig at vi sammen skaper best mulige forutsetninger for et sikkert og godt arbeidsmiljø for alle mennesker som oppholder seg i og rundt lokalene våre.

Krav til verneutstyr ved Norcems anlegg er klasse 3 (kombinasjon 2+2), med tilpasninger til det aktuelle laste- eller lossestedet.
Du skal forsikre deg om hvilke regler som gjelder på den arbeidsplassen du besøker.

Følgende verneutstyr gjelder : 

VERNEHJELM
Med kneppet rem under
haken. Minst EN397.

VERNESTØVLER
Klasse S3, minst ankelhøye. Aksept for lave vernsko i sone for bulkbillasting.

VERNESTØVLER
Klasse S3, minst ankelhøye. Aksept for lave vernsko i sone for bulkbillasting.

HØRSELVERN
Med hodebøyle og hjelmfeste

VERNEBRILLER
Tilpasset arbeidsoppgaven
ved praktisk arbeid.

VERNEHANSKER
Tilpasset arbeidsoppgaven ved praktisk arbeid.