Basert på prøvningsresultatene fra enkeltprøver av leveringsklar sement over en periode beregnes middelverdi av trykkfasthet og bindetid. Prøving av trykkfasthet og bindetid utføres i henhold til EN196.

For alle sementene som ordningen omfatter, foretas månedlig rapportering av fasthet og bindetid. Norcem Standard FA fra Kjøpsvik og Norcem Standard FA fra Brevik rapporteres hver for seg. Denne rapporteringen vil foretas umiddelbart etter hvert månedsskifte.

For 1, 2 og 7 døgns trykkfasthet samt begynnende bindetid gjelder resultatene prøver uttatt i siste måned før oppdatering. For 28 døgns trykkfasthet gjelder resultatene prøver uttatt i den nest siste måned før rapportering.

Produkter som sement og betong vil naturlig ha en viss spredning i oppnådde egenskaper som for eksempel fasthet og bindetid. Variasjon i egenskaper fra deklarerte verdier utover gitte toleransegrenser (+/- 30 min for bindetid, -3MPa for 1 og 2 døgns fasthet, +/- 4MPa for 7 og 28 døgns fasthet) blir behandlet som avvik. Kommentarer og eventuelle avvik for siste rapportering er gitt i følgebrev.

 

Downloads

Generell info om sementkvalitet

Om sementkvalitet