Dokumentsøk

Her kan du søke etter dokumenter, erklæringer, produktdokumentasjon, sertifikater osv. Litt lenger ned på siden finner du et eget søkefelt for Ytelseserklæringer (dop). 

Dokumentsøk

Bane NORs midlertidige godkjenning av justert Standardsement FA Brevik September 2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Kontrollrådets midlertidige aksept av endring i Standardsement FA Brevik September 2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

HETT22_poster_Heidelberg Materials Sement Norge FoU.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

SVV godkjente-sementer-og-bindemiddelkombinasjoner-14-03-2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

EPD Heidelberg Materials Standardsement FA Brevik

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Certificate of Constancy W51 M Industri AL EU (eng)

 • PDF,
 • Engelsk

Last ned

Sertifikat Konstant ytelse H25_M_Anlegg_FA_EU 2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Produktdatablad Anleggsement_ensidig_revidert juni2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

SVV_godkjente-sementer-og-bindemiddelkombinasjoner-14-03-2023 (1).pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

SDS Portlandsementer 2023 norsk.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Ytelseserklæringer

Nedenfor kan du søke etter ytelseserklæringer for våre produkter (DOP - Declaration of Performance). Erklæringene gjøres pr produksjonssted.

Ytelseserklæring Portlandsement EN 197-1 CEM I 52,5 R - Kjøpsvik

 • PDF,
 • Norsk
Download

Ytelsesdeklarasjon 1111-dop-no12-0575 2023 Kjøpsvik

 • PDF,
 • Norsk
 • Heidelberg Materials Kjøpsvik sementfabrikk
Download