Dokumentsøk

Her kan du søke etter dokumenter, erklæringer, produktdokumentasjon, sertifikater osv. Litt lenger ned på siden finner du et eget søkefelt for Ytelseserklæringer (dop). 

Dokumentsøk

Bane NORs midlertidige godkjenning av justert Standardsement FA Brevik September 2023.pdf

  • PDF,
  • Norsk

Last ned

Bruk av Norcem Industrisement til monteringsferdige betongelementer

  • PDF,
Last ned

Bærekraftig betong i Romertiden ?

  • PDF,
Last ned

Ytelseserklæringer

Nedenfor kan du søke etter ytelseserklæringer for våre produkter (DOP - Declaration of Performance). Erklæringene gjøres pr produksjonssted.

Declaration of Performance Portland cement EN197-1 42,5 N - SR3 - Brevik

  • PDF,
  • Konstruksjonsement SR
  • Heidelberg Materials Sement Norge HK
Download

DOP Industri CEM I 42,5R Arkiv ikke gyldig etter 2016-08-11

  • PDF,
  • Norsk
  • Norcem Industrisement
Download