betongsviller

NY Industrisement (CEM II/A-L 42,5 R)

Den nye Industrisementen fra Brevik får reduserte klimagassutslipp fra 706 kg/tonn til 658 kg/tonn. Den store klimagassreduksjonen er i hovedsak oppnådd ved redusert klinkerinnhold og økt kalksteinsfillerinnhold i sementen. Det fører til at sementtypen endres fra CEM I til CEM II/A-L iht. NS-EN 197.

For at sementen fortsatt skal ha høy tidligfasthet er klinkerdelen i sementen malt finere enn dagens Industrisement. 1 døgns fasthet vil være rundt 31 MPa og 28 døgns fasthet rundt 54 MPa. Støpelighet/vannbehov og farge vil være tilsvarende dagens Industrisement 

Endring i bruksbetingelser

Overgangen fra CEM I til CEM II fører til endring av to bruksbetingelser:

• Største masseforhold i M60 blir 0,50 (ref. NS-EN 206+NA, tabell NA.12). For M45/MF45 og M40/MF40 er det gjennomført dokumentasjon med masseforhold på 0,45 og 0,40 slik at sementen får de samme kravene som dagens Industrisement. 

• Sementen kan ikke brukes i SuR (SulfatResistent) -klassene (ref. NS-EN 206+NA, tabell NA.13). 
Ved produksjon av SuR-betong kan bindemiddel med Standardsement FA med ekstra tilsatt flygeaske/silika brukes, slik at innholdet av kalksteinsfiller kommer under 5% av totalt bindemiddelinnhold. Alternativt kan Anleggsement FA brukes siden kalksteinsfillerinnholdet er under 5% i denne sementen.