Sementsiloen på havna i Levanger

Resirkulering i praksis i Levanger

Resirkulering og gjenbruk av betong er avgjørende for å redusere avfall og karbonavtrykk i betongindustrien. Dette er i fokus når et landemerke i Levanger nå rives.  

Den nylig startede rivningsprosessen av sementsiloen på havna i Levanger illustrerer betydningen av disse prinsippene. Norcem-siloen på Levanger består av selve sementsiloen fra 1964 og utlasterrom på begge sider fra sist på 80-tallet.   
Prosjektet har satt som mål å oppnå en sorteringsgrad på minst 90%, og tidligere erfaringer viser at 90-95% kan oppnås med fokus på avfall og retur. 

Betong er en av de mest brukte byggematerialene i verden og utgjør en betydelig del av avfallet i byggebransjen. Tradisjonelt har betongavfall blitt dumpet på deponier, noe som ikke bare fører til en betydelig belastning på miljøet, men også representerer en betydelig kostnad for selskaper. 

-Derfor er gjenbruk og resirkulering av betong av stor betydning. Når betong bygninger rives, kan betongen bli knust og armeringen sortert ut på stedet.  Dette har vi god erfaring og vi benytter samme utstyr som vi brukte i rivingen av siloene på Slemmestad nylig. Når dette er ferdig vil en del av betongmassene bli brukt som fyllmasse på stedet, mens størsteparten vil bli gjenbrukt i et boligprosjekt på Verdal sier Håvard Beiteland, Teknisk sjef i Norcem.

Gjenbruk og resirkulering av betong har flere fordeler

Gjenbruk og resirkulering av betong har flere fordeler. For det første reduserer det avfallsproduksjon og bidrar til å bevare naturressurser. For det andre reduserer det karbonavtrykket i betongindustrien, noe som er en betydelig faktor for å bekjempe klimaendringer. Gjenbruk og resirkulering av betong krever også mindre energi enn produksjon av ny betong, noe som betyr at det er en mer kostnadseffektiv løsning for selskaper. I forbindelse med rivningen har Forsknings og utviklingsavdelingen i Norcem også tatt prøver av betongen for å se på karbonisering av betong som har stått i 60 år.    

Petter Thyholt, Senior Engineer i forskningsavdelingen til Norcem, sier at en tommelfingerregel er at en betongkonstruksjon tar opp ca 13 - 15 % av CO2-utslippet fra produksjon av sementen i løpet av sin levetid.  

Mengden CO2 som kan rekarbonatiseres i betong er avhengig av sementtype, betongkvalitet og stedspesifikke forhold (regn, utendørs osv).  Rivingsbetong som knuses ned vil dermed kunne re-karbonatiseres tilnærmet 100 % dersom bitene er små nok og lagres slik at de eksponeres for luft. 

I tillegg til fordelene ved gjenbruk og resirkulering av betong, kan det også være en økonomisk fordelaktig løsning for selskaper. Ved å gjenbruke betongen i nye byggeprosjekter, kan selskaper redusere kostnadene ved kjøp av ny betong. 

I sum, er det åpenbart at gjenbruk og resirkulering av betong er en viktig praksis for å redusere avfall, bevare naturressurser, redusere karbonavtrykket i betongindustrien og være en mer kostnadseffektiv løsning for selskaper. Norcems rivingsprosjekt av sementsiloen på havna viser hvordan disse prinsippene kan bli gjennomført i praksis. 

Ada Ruud Saltnes

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Sementsiloen på havna i Levanger. Bildet viser rivningen av kontorfløy der man ser konteinere for: isolasjon, trevirke, stål osv. alt el og vinduer er sortert ut før rivning.