Anleggsement FA er en spesialsement for anleggskonstruksjoner. Sementen kan brukes i alle eksponerings-, bestandighets- og fasthetsklasser. Den er spesielt tilpasset norske forhold for bruk i bestandighetsklasse M45 og MF45 eller strengere.

Egenskaper

  • Godt tilpasset for bruk i konstruksjoner med krav til høy sluttfasthet
  • Kan benyttes i kombinasjon med alkalireaktivt tilslag
  • Relativt lav varmeutvikling
  • Velegnet for bruk i massive konstruksjoner
  • Meget gode støpelighets- og bestandighetsegenskaper

Bruk

Anleggsement FA er bl a benyttet i Norges lengste jernbanebru (Minnevika bru over Vorma). Les mer om den her!