Last ned nye HETT22

 

- Endringer fra HETT97 til HETT22 ved valg av betongkvalitet finner du her.

Til høyre  finner du veiledning for selve installasjonen av HETT22.

Hva er HETT22?

HETT22 er et nyutviklet program for simulering av temperatur- og fasthetsutvikling til betong i en konstruksjon. Dette er av stor betydning ved planlegging av støping av betong. HETT22 erstatter HETT97, og inneholder en rekke forbedringer samt utvidet funksjonalitet.

Med økt bruk av lavkarbonbetong de siste årene blir det stadig viktigere å ha pålitelige simuleringsverktøy for å kunne forutsi ulike betongtypers egenskapsutvikling. Dette gjelder både for massive konstruksjoner der maksimum temperaturuvikling kan være kritisk, og ikke minst for slankere konstruksjoner vinterstid når det kan være utfordrende å bruke betong med lav andel klinker.

For å muliggjøre simuleringer med lavkarbonbetong er betongdatabasen i HETT22 oppdatert, og inkluderer nå flere betongkvaliteter med ekstra tilsetning av flygeaske.  

HETT22 tar hensyn til betongens sammensetning og temperatur- og fasthetsutvikling, og forhold på byggeplass som konstruksjonstype, dimensjoner, forskalingstype, isolasjon og værforhold.

HETT22 kan for eksempel brukes til å vurdere:

•    Når forskalingen skal rives
•    Fare for tidlig frysing
•    Om krav til maksimum temperatur er oppfylt
•    Valg av betongkvalitet
•    Valg av tiltak som isolasjon og tildekking


Programmet er også et pedagogisk verktøy for å øke forståelsen for betongens egenskapsutvikling under ulike forhold, og betydningen av valgt betongkvalitet og byggeplassforhold.

De viktigste oppdateringene sammenlignet med HETT97 er:

•    Helt ny plattform som muliggjør fremtidig utvikling av HETT22 
•    Nye konstruksjonstyper for simulering i 2D
•    Værmelding kan importeres fra yr.no
•    Mulighet for å angi egne steder for værdata
•    Fasthet kan beregnes basert på importerte temperaturmålinger i konstruksjonen
•    Ny måte å beskrive betongkvaliteter på
•    Enkel håndtering av databaser for ulike materialer
•    Språkhåndtering som inkluderer engelsk og svensk
 

Har du innspill til HETT22? Ta kontakt!

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge