Velkommen som lærling hos Kjøpsvik sementfabrikk

Ved Kjøpsvik sementfabrikk er vi ca 130 ansatte, hvilket betyr at vi er innom mange fagområder og at vi har et stort fokus på moderne teknologi. Vi jobber med et moderne og avansert prosesstyringssystem, og stiller svært høye krav til kvalitet. For å få til dette er vi avhengig av godt utdannede og motiverte medarbeidere.

For å bli fagarbeider må du ha fagbrev, og vi kan sikre deg en solid yrkesutdanning som fører deg trygt frem til fagprøve og fagbrev. Vi tilbyr deg et utdanningsløp med tett oppfølging av faglig leder og fadder i din avdeling.

Heidelberg Materials er opptatt av kunnskapsdeling, og ser på samarbeidet mellom lærlinger og erfarne kolleger som både viktig og nødvendig. Som lærling vil du også ha muligheten til å hospitere i andre avdelinger i løpet av læretiden. På denne måten får du et innblikk i og en bedre forståelse av hele prosessen ved sementproduksjon.

Kjøpsvik sementfabrikk har som mål å ha 10-12 lærlinger ansatt ved bedriften til enhver tid.

Kjøpsvik sementfabrikk

Kjøpsvik sementfabrikk er godkjent lærebedrift i følgende fag:

 • Fjell- og bergverksfaget
 • Kjemiprosess- og Laboratoriefaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Anleggsmaskinfører
 • Anleggsmaskinreparatør

Som lærling har du lønn i utdanningsløpet etter følgende plan:

 • Første halvår, 30 % av fagarbeiderlønn
 • Andre halvår,40 % av fagarbeiderlønn
 • Tredje halvår, 55 % av fagarbeiderlønn
 • Fjerde halvår, 75 % av fagarbeiderlønn

Er du tilreisende får du dessuten botilskudd eller tilbud om rimelig bolig i bofelleskap med flere lærlinger.

For oss er du som lærling svært viktig – for oss er du fremtiden! 

Kontakt

Sølvi Aasvik Arntzen

HR-konsulent

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Jakob Vikingsson

Plant manager

Heidelberg Materials Norge AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Videoserie

Vi har laget en videoserie om og med våre lærlinger som forteller om deres hverdag her på sementfabrikken i Kjøpsvik

Bergverksfaget

Kjøpsvik sementfabrikk søker lærlinger til Bergverksfaget

Bergverksfaget

Elektro- og automasjonsfaget

Kjøpsvik sementfabrikk søker lærlinger

Elektro og automasjonsfaget

Industrimekanikerfaget

Kjøpsvik sementfabrikk søker lærlinger til Industrimekanikerfaget

Industrimekanikerfaget

Kjemiprosess- og laboratoriefaget

Kjøpsvik sementfabrikk søker lærlinger til Kjemiprosess og laboratoriefaget

Kjemiprosess & laboratorie