Ansatt ved Brevik sementfabrikk

Vil du jobbe hos oss ? For Heidelberg Materials er lærlingene fremtida, og derfor har vi laget en kortfilmserie om og med våre flinke lærlinger der de selv forteller om sin arbeidshverdag hos Brevik sementfabrikk.

I Brevik er vi ca 170 ansatte, noe som betyr at vi er innom mange fagområder. Vi har et stort fokus på moderne teknologi. Vi jobber med et moderne og avansert prosesstyringssystem og stiller svært høye krav til kvalitet. For å få til dette er vi avhengig av godt utdannede og motiverte medarbeidere.

Vi har ca 20 lærlinger ansatte ved bedriften til enhver tid. Vi har lang tradisjon for å rekruttere lærlinger, og lærlinger er en av de viktigste kildene vi har til rekruttering av nye fagarbeidere.

For å bli fagarbeider må du ha fagbrev, og vi kan sikre deg en solid yrkesutdanning som fører deg trygt frem til fagprøve og fagbrev.

Vi tilbyr deg et utdanningsløp med tett oppfølging av faglig leder og fadder i din avdeling. Vi er opptatt av kunnskapsdeling, og samarbeidet mellom lærlinger og erfarne kolleger.

Som lærling vil du også ha muligheten til å hospitere i andre avdelinger i løpet av læretiden. På denne måten får du et innblikk i og en bedre forståelse av hele prosessen ved sementproduksjon. Vi har også lærlingesamling ca 1-2 ganger i året.

Heidelberg Materials Sement Norge er godkjent lærebedrift i følgende fag:

  • Fjell- og bergverksfaget

  • Kjemiprosessfaget

  • Laboratoriefaget

  • Industrimekanikerfaget

  • Industrirørleggerfaget

  • Platearbeiderfaget

  • Automatiseringsfaget

  • Elektrikerfaget

  • Anleggsmaskinmekanikerfaget

For å søke om lærlingplass hos oss, må du sende søknad til opplæringskontoret Industrilærling: Du finner søknadsskjema ved å klikke her.

Kontakt

Helle Davidsen

HR Manager

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Per Ole Morken

Fabrikksjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Brevik sementfabrikk

Les mer om Brevik sementfabrikk

Videoserie

Vi har laget en videoserie om og med våre lærlinger som forteller om deres hverdag her på fabrikken i Brevik.

Industrimekaniker

Brevik sementfabrikk søker Industrimekaniker

Industrimekaniker og Platearbeider

Fjell- og bergverk

Vi søker lærlinger til fjell og bergverk

Fjell- og bergverksfaget

Elektriker og automatiker

Brevik sementfabrikk søker elektrikere og automatikere

Elektriker- og automasjonsfaget

Prosessoperatør

Lærling i Kjemiprosessfaget

Kjemiprosessfaget

Laboratorium

Norcem søker lærlinger til Lab faget

Laboratoriefaget