Se opptak av vårt webinar 26/9-2023

Tirsdag 26/9-2023 kl 1400-1430 arrangerte  Heidelberg Materials Webinar for kunder og interessenter om Brevik CCS og EUs kvotesystem for sjøtransport.

Deltakerne fikk en live oppdatering av karbonfangstprosjektet i Brevik,  samt fikk høre om hvordan  EUs system for handel med utslippskvoter også vil påvirke sementindustrien gjennom innfasing av sjøtransport. 

Se opptaket her. 

Webinar-video

Webinar Heidelberg Materials Sement 26092023

John Sunde

Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge

Tor Halvorsrud

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge