evoZero sommer

Leder: God sommer!

Kjære leser,

BAE-bransjen (bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen) står overfor betydelige utfordringer i 2024. Renteøkninger, høye byggekostnader og generell prisvekst har i første halvår satt sitt preg på både husholdninger, bedrifter og det offentlige. Mange aktører i bransjen må tilpasse seg en mer utfordrende markedssituasjon, noe som kan innebære kostnadskutt, omstruktureringer eller midlertidig nedskalering av virksomheten.

Det er håp om at situasjonen vil forbedre seg i 2025. Forventninger om de første rentekuttene og en stabilisering av byggekostnadene kan bidra til å øke aktiviteten i markedet. Vi krysser fingrene for at så mange som mulig klarer å holde det gående frem til markedet snur. Dette krever både tilpasningsdyktighet og strategisk planlegging fra aktørene i byggebransjen. De som klarer å navigere gjennom denne utfordrende perioden, vil være godt posisjonert for å dra nytte av den forventede oppgangen når markedet stabiliserer seg.

Internt er vi i god rute inn mot sommeren: 
Brevik CCS - karbonfangstprosjektet - opptar oss i stor grad, og særlig nå som vi er over 80% ferdige med byggingen. Frem mot såkalt mekanisk ferdigstillelse i desember 2024 vil aktivitetsnivået være frenetisk, og alt skal foregå uten at det påvirker sementproduksjonen. Men vi får det til! 

Vi er også svært opptatte av å fortelle om verdens mest miljøvennlige sement som skal produseres på CCS-anlegget: EvoZero er vår nye, globale merkevare, og tekniske standarder og miljøkrav må derfor redefineres. Dermed vil man blant annet kunne foreta materialvalg med miljøhensyn når byggeløsninger i betong nå kan oppnå svært lave karbonavtrykk – og vil få en utrolig sterk posisjon i konkurranse med andre løsninger. Leveransene av evoZero-sementen fra Brevik starter først i 2025, men det har en periode vært mulig å reservere volumer man ser for seg kan anvendes i særskilte prosjekter.

I vårt søsterselskap i Sverige lanserer de høsten 2024 et nytt sementprodukt som reduserer CO2-utslippene med 20 %. Den innovative sementen, Bas Plus VPI, er resultatet av å blande sement med vulkansk materiale fra Island, kjent som VPI (Volcanic Pozzolan Iceland).  I Norge pågår nå en tung og omfattende dokumentasjonstesting av produktet, og vi satser på at vi har et tilsvarende produkt i salg i løpet av 2025-26.
 
Vi tar nå sommerferie, men alle kan være trygge på at hjulene holdes i gang for å forberede oss på at aktivitetene øker etter ferien. Og vi ser frem til en uvanlig spennende høst! 

Jeg ønsker dere en riktig god sommer.
 

Mvh/
Vetle Houg
 

Vetle Houg

CEO / Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge