Standardsement FA er tilpasset norske forhold og kan benyttes til betong i alle eksponerings-, bestandighets- og fasthetsklasser. Standardsement FA gir bestandig betong også i kombinasjon med alkalireaktivt tilslag.

Kontaktinformasjon til vår salgs- og markedsavdeling finner du til høyre.

Bruk

Standardsement FA er vår hovedsement, og brukes i en mengde bygg- og anleggsprosjekter.