VPI

Islandsk pozzolan til salgs i Sverige, Norge med omfattende produkttesting

Heidelberg Materials i Sverige lanserer høsten 2024 et nytt sementprodukt som reduserer CO2-utslippene med 20 %. Den innovative sementen, Bas Plus VPI, er resultatet av å blande sement med vulkansk materiale fra Island, kjent som VPI (Volcanic Pozzolan Iceland).  I Norge pågår nå en tung og omfattende dokumentasjonstesting av produktet.

VPI er en såkalt naturlig pozzolan, som har reaktive egenskaper som ligner på sement og derfor kan erstatte en del av sementen i det ferdige produktet. VPI-materialet har liten miljøpåvirkning sammenlignet med sementens viktigste råmateriale, kalkstein, som genererer karbondioksid når det behandles i sementovnen.

Islandsk ressurs

Det vulkanske materialet utvinnes i Heidelberg Materials' steinbrudd på Island, der det er tilgjengelig i store volumer og derfor er en langsiktig ressurs. Produksjonen av Bas Plus VPI foregår på Slite på øya Gotland i Sverige, der VPI-materialet blandes inn i sementen etter først å ha blitt malt til et fint pulver ved selskapets fabrikk i Degerhamn på Öland. Heidelberg Materials har i flere år gjennomført vellykkede laboratorietester og forsøk i nært samarbeid med kundene for å sikre at produktet har god ytelse og kvalitet.

Bas Plus VPI vil være tilgjengelig på det svenske markedet fra november, og tilbyr byggebransjen et mer bærekraftig alternativ med lavere klimapåvirkning.

Norge med omfattende dokumentasjonstesting

Det gjøres mye arbeid med uttesting av dette materialet også i Norge, og det pågår nå en tung og omfattende dokumentasjonstesting iht NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022. - Kravene og prøvemetodene som benyttes i Norge er ikke nødvendigvis de samme kravene/prøvemetodene som benyttes i Sverige, noe som medfører at Sverige allerede nå kan introdusere en sement med vulkansk materiale, sier Senioringeniør Ingrid Vik Jondahl i HM Sement Norge FoU. 

HM Sement Norge forventer at vi vil komme på markedet med en sement som inneholder VPI i 2025/26.
 

 

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Ingrid Vik Jondahl

Senioringeniør

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

FoU-avdelingen

FoU