Sommeren er her, og med den kommer også økt aktivitet i byggebransjen. Det fører igjen til at sementen ikke blir liggende like lenge på silo. Den rekker ikke å kjøle seg ned etter produksjonen, og temperaturen forblir høyere når sementen kommer ut til våre kunder. I kombinasjon med økt temperatur på tilslag og luft, fører det til økt betongtemperatur.

Dette kan for noen ha positiv effekt siden økt betongtemperatur har en akselererende effekt på betongens fasthetsutvikling, men det kan også føre til at åpentiden reduseres, og dermed uønsket høy temperatur i konstruksjonen. Det er derfor viktig å ta høyde for dette dersom man ser at betongtemperaturen øker.  Som en tommelfingerregel kan man si at dersom sementtemperaturen øker med 10°C i en M45 vil betongtemperaturen øke med 1°C.

Testing

Vi har utført en del testing med sement som er tatt ut i fabrikk direkte etter den er produsert, og deretter testet i betong. Vi har da testet med sement opp til 100°C. Nedenfor finner du noen resultater fra labtestingen. Her ser vi at utgangssynk er i samme området, men vi får et betydelig raskere konsistenstap med varm sement etter 30 og 60 minutter.  Når vi bruker varm sement, holder betongen 25°C, men med den avkjølte sementen holder betongen 20°C. Den samme effekten opptrer trolig også dersom betongen er varmet opp av andre kilder som tilslag eller vann.

Vi har også inkludert testing med to ulike tilsetningstoffer som skal bidra til å holde lengre på konsistensen. Disse stoffene, Sika VF og Mapei SW, ser ut til å ha veldig god effekt i våre labtester tross betongtemperatur på 26° og 27°C. Det finnes trolig også andre alternativer på markedet enn dem vi har testet.

Figur 1 Betongtesting med og uten varm sement og konsistensforbedrende tilsetningstoffer
Figur 1 Betongtesting med og uten varm sement og konsistensforbedrende tilsetningstoffer

 

Utenom det vi ser i lab, vil det å unngå at tilslaget ligger i solsteiken, kjøre kaldt vann og begrenset hastighet på trommelen være gode tiltak. Det har også vist seg at bruk av litt retarder gir god effekt mot uønsket konsistenstap. 

Tilbakemeldingene vi får fra våre kunder som opplever varm sement er delte. Noen vil gjerne ha varmere sement og betong siden det har god akselererende effekt, mens andre opplever problemer og må gjøre tiltak. Det rådes derfor til å følge ekstra med på betongtemperaturen fremover.

 

 

 

 

Tor Magnus Zachariassen

Betongteknolog

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

FoU-avdelingen

FoU