Avtale klar: HeidelbergCement godt fornøyd med samarbeidet med den norske stat

På dagens konferanse om Northern Lights-prosjektet informerte Olje- og energiminister Tina Bru om at utbyggingsplanene for Northern Lights er godkjent, og at statsstøtteavtalen for Norcem er signert.

Dermed er alle formaliteter sluttført slik at byggingen av verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk kan starte. Anlegget vil fange 400 000 tonn CO2 per år når anlegget står klart i 2024. Dette tilsvarer halvparten av utslippene fra Norcems fabrikk i Brevik. Anlegget er beregnet å koste om lag 3,3 milliarder kroner.

Godt fornøyd med samarbeidet

Norcem og deres tyske eier HeidelbergCement er fornøyd med prosessen, og samarbeidet med Olje- og energidepartementet.

-Vi i Norcem og HeidelbergCement er godt fornøyd. Dette prosjektet ville ikke ha kommet opp om det ikke var for begge parters sterke ønske om å forplikte seg til Paris-avtalens målsettinger, sier General Manager i HeidelbergCement Northern Europe, Giv Brantenberg.

Det er ventet at anlegget vil få stor oppmerksomhet og bli det første av flere lignende anlegg på verdensbasis i de kommende årene. I HeidelbergCement-konsernet er interessen stor.

-Prosjektet i Brevik er det mest modne prosjektet vi har, så det er stor interesse for å følge utviklingen, og jeg føler meg sikker på at anlegget er det første av flere, sier Brantenberg.

-Spaden er allerede satt i jorda

I Brevik har prosjektet begynt å bli synlig på fabrikkområde. Det er allerede stor aktivitet. Mye skal på plass før anlegget skal stå ferdig i 2024.

-Vi har kommet godt i gang med prosjektet. For øyeblikket jobber vi med grunnarbeidet. Det er et komplisert prosjekt som krever mye av oss, men vi har stor kompetanse i konsernet så dette skal vi få til, avslutter Brantenberg.

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Ada Ruud Saltnes

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge