Byggingen av karbonfangstanlegget i Brevik er nå i en fase hvor store og sentrale komponenter heises inn og monteres. Først ute var absorbertårnet med en total høyde på 100 meter. Det er i dette tårnet at CO2 fra røykgassen blir fanget opp. Deretter kom CO2-tankene på plass. 

En stor milepæl ble nylig nådd da "Absorberen" i karbonfangstanlegget ble løftet på plass i Brevik.  "Absorberen" er på mange måter hjerte i anlegget,  og det er der hvor CO2-gassen skilles ut fra røykgassen. Når karbonfangstanlegget står ferdig vil denne enheten fange 400 000 tonn CO2 årlig.  Dette tilsvarer utslippet til ca 200 000 fossildrevne biler. 

Massivt løft 
På grunn av størrelsen på tårnet ble løftet delt opp i to. De to delene som utgjør tårnet krever noe av det største kranutstyret som er tilgjengelig i Norge, og hoveddelen alene veier omlag 228 tonn og er 50 meter høy.  Totalt er tårnet 100 meter høyt og veier nærmere 270 tonn. 

CO2-tanker også på plass

Etter det store løftet ble tungløftearbeidene flyttet ut på kaia, hvor de seks mellomlagringstankene skulle heises på plass.
Hver av disse tankene er 24 meter høye og veier 250 tonn. Samlet kan de seks tankene lagre 5000 kubikkmeter CO2, noe som tilsvarer fire dagers fangst av CO2.

Godt over halvveis

Prosjektet er nå mer enn 65 % ferdigstilt. 

Krevende arbeid som inkluderer montering av kompressor etc vil kunne starte opp nå som de sentrale komponentene er på plass.

Prosjektleder Tor Gautestad var og er godt fornøyd med innsatsen og progresjonen.

-Vi har nå vært gjennom noen viktige milepæler, og vi har straks passert 2/3 av prosjektbyggingen. Absorberen og CO2-tankene er gigantiske, og operasjonen med å få de på plass har vært veldig nøyaktig. Vi var nede på noen milimeters klaring på flere av løftene, så det sier noe om presisjonsnivået.- Det har vært et veldig godt samarbeid gjennom hele løfteoperasjonen, så jeg vil gjerne berømme alle som har deltatt, sier Gautestad.

Brevik CCS Film no 5

Video about the Brevik CCS Absorber stack

Brevik CCS Film no 5: The absorber

Kontakt

Tor Gautestad

Project Manager Brevik CCS

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge