Cargus er et nettbasert kvalitetsrapporteringssystem som er tilgjengelig for våre kunder via vår hjemmeside. Kunden kan her finne oppdatert kvalitetsinformasjon for de viktigste kvalitetsparametere som bindetid og sementfasthet.

Informasjonen oppdateres en gang i døgnet. Informasjonene er basert på prøver av leveringsklar, skipet eller levert sement. De fleste dataene er basert på stikkprøve tatt under lasting av sementskip ved fabrikkene. Dato for prøvetaking samt destinasjonen (distrikts-silo) for båten er oppgitt.  Se forøvrig notat om Generell informasjon om sementkvalitet.

Bruk av Cargus

Dataene i Cargus kan gi en indikasjon om kvaliteten til sementen hos kunden, men må brukes med varsomhet av årsakene nevnt i Generell informasjon om sementkvalitet. Det er viktig å være klar over de begrensinger som gjelder.

Kvalitetsdataene i Cargus er som tidligere nevnt stikkprøver av sement som i hovedsak er tatt ut ved lasting til skip fra fabrikk. En stikkprøve er ikke nødvendigvis representativ for hele skipslasten, og det vil senere i distribusjonsprosessen kunne skje en sammenblanding med tidligere skipslaster ved lossing på distrikts-silo og senere på kundens dag-silo.

Fra tid til annen vil det kunne forekomme avvik. Rutinen i HM Sement er at alle avvik skal kontrolltestes, dette for å utelukke feilmålinger. Av og til vil det derfor forekomme at enkelt verdier i Cargus vil kunne bli endret.

Cargus finner du her. Du kan også kopiere denne linken inn i din nettleser: https://norge.cargus.info

Kontakt Tor-Magnus Zachariassen hvis du ønsker mer informasjon om bruk av Cargus.

Tor Magnus Zachariassen

Betongteknolog

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene