Beslutning omkring karbonfangst og lagring høsten 2020 

Et samlet Storting la nylig frem en tredje krisepakke ifm Covid-19. I pakken har Stortinget forpliktet seg til å ta en investeringsbeslutning omkring karbonfangst- og lagringsprosjektet i 2020.  

Det vil si at man kan forvente en beslutning i statsbudsjettet for 2021, som fremlegges høsten 2020.  
Per Brevik, direktør for bærekraft and alternativt brensel  i HeidelbergCement Northern Europe, var glad for beskjeden fra Stortinget på tirsdag.
-Det er først og fremst gledelig å høre at det kommer en investeringsbeslutning i 2020. Både vi og våre kolleger i Fortum er klare til å sette i gang med prosjektet.

 Fortjener ros
Brevik mener den tredje krisepakkens inkludering av karbonfangst og -lagring viser at Stortinget samarbeider godt i vanskelige tider. 
-Jeg syntes Stortinget og regjeringen jobber godt i det som utvilsomt er tøffe tider. Det er en tøff øvelse å tenke både kortsiktig og langsiktig samtidig i situasjonen vi når står oppe i, avslutter Brevik.

Veien videre   
Om det blir tatt en investeringsbeslutning, kan Norcems karbonfangstanlegg i Brevik stå ferdig høsten 2024. 
Anlegget vil da kunne redusere CO2-utslippet med 400 000 tonn per år. Det tilsvarer utslippet til mer enn 200 000 fossildrevne biler.

Ada Ruud Saltnes

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge