Dokumentsøk

Her kan du søke etter dokumenter, erklæringer, produktdokumentasjon, sertifikater osv. Litt lenger ned på siden finner du et eget søkefelt for Ytelseserklæringer (dop). 

Dokumentsøk

Bane NORs midlertidige godkjenning av justert Standardsement FA Brevik September 2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Kontrollrådets midlertidige aksept av endring i Standardsement FA Brevik September 2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

HETT22_poster_Heidelberg Materials Sement Norge FoU.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

SVV godkjente-sementer-og-bindemiddelkombinasjoner-14-03-2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

EPD Heidelberg Materials Standardsement FA Brevik

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Certificate of Constancy W51 M Industri AL EU (eng)

 • PDF,
 • Engelsk

Last ned

Sertifikat Konstant ytelse H25_M_Anlegg_FA_EU 2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Produktdatablad Anleggsement_ensidig_revidert juni2023.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

SVV_godkjente-sementer-og-bindemiddelkombinasjoner-14-03-2023 (1).pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

SDS Portlandsementer 2023 norsk.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Ytelseserklæringer

Nedenfor kan du søke etter ytelseserklæringer for våre produkter (DOP - Declaration of Performance). Erklæringene gjøres pr produksjonssted.

Ytelseserklæring Standard CEM I 42,5R Arkiv Ikke gyldig Kjøpsvik

 • PDF,
 • Norcem Standardsement
Download

Ytelseserklæring Standard CEM I 42,5R Brevik Arkiv Ikke gyldig

 • PDF,
 • Norsk
 • Norcem Standardsement
Download

Ytelseserklæring Industri CEM I 42,5R Arkiv Ikke gyldig etter 2019-01-18 Kjøpsvik

 • PDF,
 • Norsk
 • Norcem Industrisement
Download

DOP Industri CEM I 42,5R Arkiv ikke gyldig etter 2016-08-11

 • PDF,
 • Norsk
 • Norcem Industrisement
Download

Ytelseserklæring CEM II/A-V 42,5N - Arkiv ikke gyldig etter 2019-01-18

 • PDF,
 • Norcem Anleggsement FA
Download

Ytelseserklæring Anlegg CEM I 52,5N - Arkiv ikke gyldig etter 2013-11-01

 • PDF,
 • Norcem Anleggsement
Download

Ytelseserklæring Portland-composite cement EN 197-1 - CEM II/B-M 42,5R - Kjøpsvik

 • PDF,
 • Norsk
 • Norcem Standardsement FA
 • Heidelberg Materials Sement Norge HK
Download

Ytelseserklæring Portland cement EN 197-1 - CEM I 52,5R - Kjøpsvik

 • PDF,
 • Norsk
 • Norcem Industrisement
 • Heidelberg Materials Sement Norge HK
Download

Ytelseserklæring Portland-composite cement EN 197-1 - CEM II/B-M 42,5R - Brevik

 • PDF,
 • Norsk
 • Norcem Standardsement FA
 • Heidelberg Materials Sement Norge HK
Download

Ytelseserklæring Portland cement EN 197-1 - CEM I 52,5R - Brevik

 • PDF,
 • Norsk
 • Norcem Industrisement
 • Heidelberg Materials Sement Norge HK
Download