EU-system for handel med utslippskvoter vil også gjelde sjøtransport

Forventes å påvirke sementindustrien

Fra og med 2024 vil EUs system for handel med utslippskvoter også gjelde for sjøtransport. Dette vil i praksis si at skip over en viss størrelse må kjøpe utslippskvoter tilsvarende 40% av deres utslipp. Denne prosentsatsen øker til 70% i 2025 og 100% i 2026.

I dag fraktes mesteparten av våre varer i skip under grensen på 5000 bruttotonn, men det ventes at kvote-handelsystemet også vil gjelde for skip under denne grensen i årene etter 2026.

Prisøkning

Med disse nye kostnadene, vil prisen på sjøtransport innen EU og i Norge øke, avhengig av skipenes utslipp.
Heidelberg Materials har i en årrekke forberedt seg på å møte eksisterende og kommende utslippskrav, og vi jobber med flere konkrete tiltak for å redusere våre utslipp og dermed våre kunders transportkostnader. Allerede i dag har vi en moderne flåte av sementskip som er langt bedre enn resten av markedet. De siste to skipene våre slipper ut omlag 30% mindre CO2 per tonn sement transportert enn de foregående. 

Landstrøm

Vi har installert landstrøm i flere havner i Norge og Sverige, og kan dermed spare flere hundre tonn diesel og CO2 hvert år. I de kommende årene vil vi også jobbe for å ta i bruk ny teknologi som sikrer utslippsfri transport til sjøs. 

Vetle Houg

CEO / Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Lars Erik Marcussen

Project Manager Logistics

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge