EU-system for handel med utslippskvoter vil også gjelde sjøtransport

Forventes å påvirke sementindustrien

Fra og med 2024 vil EUs system for handel med utslippskvoter også gjelde for sjøtransport. Dette vil i praksis si at skip over en viss størrelse må kjøpe utslippskvoter tilsvarende 40% av deres utslipp. Denne prosentsatsen øker til 70% i 2025 og 100% i 2026.

I dag fraktes mesteparten av våre varer i skip under grensen på 5000 bruttotonn, men det ventes at kvote-handelsystemet også vil gjelde for skip under denne grensen i årene etter 2026.

Prisøkning

Med disse nye kostnadene, vil prisen på sjøtransport innen EU og i Norge øke, avhengig av skipenes utslipp.
Heidelberg Materials har i en årrekke forberedt seg på å møte eksisterende og kommende utslippskrav, og vi jobber med flere konkrete tiltak for å redusere våre utslipp og dermed våre kunders transportkostnader. Allerede i dag har vi en moderne flåte av sementskip som er langt bedre enn resten av markedet. De siste to skipene våre slipper ut omlag 30% mindre CO2 per tonn sement transportert enn de foregående. 

Landstrøm

Vi har installert landstrøm i flere havner i Norge og Sverige, og kan dermed spare flere hundre tonn diesel og CO2 hvert år. I de kommende årene vil vi også jobbe for å ta i bruk ny teknologi som sikrer utslippsfri transport til sjøs. 

John Sunde

Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge

Lars Erik Marcussen

Project Manager Logistics

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge