Forbedrede bruksbetingelser og lavere klimagassutslipp for bindemidlene

Dokumentasjon av forbedrede bruksbetingelser for alle flygeaskesementene i kombinasjon med ekstra tilsatt flygeaske har ført til at betongene nå kan proporsjoneres med økt mengde flygeaske og redusert sementmengde, som igjen fører til at klimagassutslippet for betongene presses ytterligere ned.

Alle de godkjente flygeaskene fra Eemshaven (Nederland), Eko Zec Gdynia (Polen), Medcem (Tyrkia) og Vattenfall Moorburg (Tyskland) har fått de nye bruksbetingelsene som gjengitt under for betong iht. betongstandarden NS-EN 206+NA og vegnormal N400.

Nytt akseptbrev fra Kontrollrådet ble utstedt 1/3-23 med følgende forbedringer fra forrige akseptbrev fra 12/12-22:
 

STD-FA Brevik og Kjøpsvik:
o    I MF45 er det tillatt med k-verdi 1 opp til maksimum 28% flygeaske 
o    I MF40 er det tillatt med k-verdi 1 opp til maksimum 32% flygeaske 
 

STD-FA Slite:
o    I M45/MF45 og M40/MF40 er det tillatt med k-verdi 1 opp til maksimum 33% flygeaske 

Vegdirektoratet oppdaterte sin tabell over godkjente bindemidler 14/3-23 med følgende forbedringer (STD-FA Brevik og Kjøpsvik hadde allerede denne godkjenning):
 

ANL-FA og STD-FA Slite:
o    Ekstra flygeaske kan tilsettes med k-verdi 1 opp til maksimum 30% av totalt flygeaskeinnhold

Akseptbrevet fra Kontrollrådet og oversikt over Vegdirektoratets godkjente bindemiddelkombinasjoner kan lastes ned til høyre.

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge