Haukebøe Transport først ute i Nord-Norge med elektrisk lastebil

Ifølge Harstad Tidene er Haukebøe Transport først ut med en større elektrisk lastebil i Nord-Norge. Med en batterikapasitet 540 kW, seks batteripakker og tre elmotorer kan lastebilen frakte varer opptil 30 mil før den må lades melder avisen.

Hans Martin Haukebøe, Teknisk leder i Haukebøe Transport forteller til Harstad Tidene at det blir en annerledes hverdag, som krever mer planlegging, men at de foreløpig er godt fornøyd med den nye trekkvognen. Nå ser de frem til å teste el-lastebilen i tiden fremover i Hålogalands-området.

Gratulasjoner fra Heidelberg Materials

Vareeierne Heidelberg Materials Sement Norge gratulerer Haukebøe Transport med den nye el-vognen.           -Vi har mye oppmerksomhet rettet mot å få ned vårt totale CO2-fotavtrykk både for oss og i bransjen vår. Bygging av karbonfangstanlegg på sementfabrikken i Brevik er et stort steg for industrien, men det er vel så viktig at vi også ser på hva resten av verdikjeden kan bidra med. Transportørene spiller en viktig rolle her, og derfor gratulerer vi Haukebøe Transport med den nye lastebilen, sier Heidelberg Materials' sin regionssjef Tone Anita Østnor, som fortsetter: - Dette viser at de nok en gang er langt fremme i sin teknologiske utvikling, og det at de våger å gå foran er veldig bra. Forhåpentlig følger flere etter hvert sier regionssjefen som mener Haukebøe fortjener honnør for investeringen.

Tone Anita Østnor

Regionsjef Midt- og Nord Norge

Heidelberg Materials Sement Norge AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge