Sementskolen

Heidelberg Materials lanserer sement som muliggjør betong uten nettoutslipp

Etter flere år med utvikling og bygging nærmer karbonfangstprosjektet Brevik CCS seg ferdigstillelse. Når anlegget er i drift vil fabrikken i Brevik tilby unike sementprodukter som muliggjør betong med netto null CO2-utslipp.

I dag står sementindustrien for mellom 5–7 % av verdens CO2-utslipp. Karbonutslippet i sementproduksjonen har vært den største utfordringen med å bruke betong som byggemateriale. Resultatet av pionerprosjektet i Brevik er sement som muliggjør netto null CO2-utslipp i betongen.

Målet er å vise verden at sementindustrien og lignende prosesstunge industrier kan avkarbonisere sin produksjon og levere lavutslippsprodukter i stor skala.

Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials Northern Europe mener at sementindustrien beviser at de mener alvor med sine miljøambisjoner.

– Det som startet som en visjonær ide blir nå realisert i Brevik: Verdens første karbonfangstanlegg i sementindustrien vil muliggjøre betong med null nettoutslipp i 2025. Dette imøtekommer vår industri sin største utfordring; klimagassutslippene.

Med det nye produktet «evoZero» har dermed offentlige og private aktører nå mulighet til å realisere betongkonstruksjoner med null nettoutslipp.

Langskip-prosjektet viktig
Brantenberg trekker frem det gode samarbeidet mellom industrien og myndighetene i Norge som det største suksesskriteriet.

– Dette er utvilsomt et omfattende og innovativt prosjekt og hadde ikke vært mulig uten godt samspill mellom ulike aktører i verdikjeden, og vi ønsker spesielt å trekke frem det langsiktige samarbeidet med myndighetene. Brevik CCS vil stå igjen i historien som det første, men ikke på langt nær det siste karbonfangstprosjektet for oss og vår industri.

Heidelberg Materials har flere CCS-prosjekter under utvikling i Europa og Nord-Amerika der erfaringene fra Brevik har hatt stor betydning i utviklingen av disse.

Store forventninger til de nye produktene
Når fabrikken har installert karbonfangstanlegget, vil fabrikken alene redusere Norges totale CO2-utslipp med om lag 1%. Dette viser hvor stor påvirkning karbonfangst vil ha, og derfor ønsker Heidelberg Materials allerede nå å informere kunder om produktene som vil komme som resultat av prosjektet. Ifølge den nåværende tidsplanen forventes det at evoZero kan leveres i løpet av 2025.

John Sunde, administrerende direktør i Heidelberg Materials Sement Norge er entusiastisk på veiene av selskapet.

– Prosjektet vil få store positiv påvirkning på bransjen. Dette er et paradigmeskifte for industrien og vi ser frem imot å jobbe med de mest framtidsrettede aktørene i byggemarkedet for å skape de beste og mest bærekraftige byggene fremover.

Om evoZero:

Gjennom å fordele (massebalansere) karbonutslippet som karbonfangst til det valgte sementproduktet fra Brevik kan man, i kombinasjon med karbonatisering* som skjer når sementen anvendes i betong, nå null nettoutslipp. Prosessen med fordeling av utslippsreduksjonen vil bli revidert av DNV. Les mer om evoZero

*Betongens naturlige karbonatisering

Fakta:

  • Heidelberg Materials produserer sement fra fabrikkene Brevik og Kjøpsvik.
  • Når karbonfangstanlegget i Brevik er ferdig, vil fabrikken kunne tilby sementsortiment som muliggjør netto null CO2-utslipp i betongen.
  • Fabrikken vil årlig redusere 400 000 tonn CO2, og vil med det kutte utslippene tilsvarende 1% av Norges totale CO2-utslipp.
  • Ifølge den nåværende tidsplanen forventes det at evoZero kan leveres i løpet av 2025.

John Sunde

Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge

Ada Ruud Saltnes

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Downloads