Nye EPDer med lavere klimagassutslipp for sementene


Norcem lanserte ny Standardsement FA (STD-FA) i oktober med redusert klimagassutslipp, og har nå oppdatert alle EPDene til sementene i henhold til den nye standarden. Dette, i tillegg til nyere og forbedret datagrunnlag, har ført til ytterligere reduksjon i klimagassutslipp for de fleste sementene.

Overgang fra den gamle STD-FA fra Brevik til den nye reduserte klimagassutslippet for sementen fra 582 til 573 kg pr. tonn, og STD-FA fra Kjøpsvik fra 625 til 616 kg (i henhold til den gamle standarden NS-EN 15804+A1). Nå har alle Norcems sementer fått oppdaterte EPDer i henhold til den nye standarden NS-EN 15804+A2.

Under oppdateringen av EPDene i henhold til den nye standarden ble også det nyeste datagrunnlaget benyttet, med forbedringer bl.a. på kortere transport av et råmateriale, økt mengde biobrensel, og oppdatert EPD.generator med nye og større energieffektive båter som benyttes av Norcem. Dette har ført til følgende endringer i klimagassutslipp for sementene (kg CO2-ekv./tonn sement):

Sement Gammel EPD iht. +A1 Ny EPD iht. +A2
STD FA Brevik 573 568
STD FA Kjøpsvik 616 616
ANL FA 607 599
IND Brevik 716 706
IND Kjøpsvik 774 762

 

Norcem sin lavkarbonbetongveileder, som første gang ble utgitt i januar 2022, er revidert nå i desember med nye utvidede bruksbetingelser for STD-FA,  og med de nye klimagassutslippene for sementene.

Veilederen kan lastes ned til høyre på siden. 

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge