Juleleder 2022

Vi opplever alle verden som noe uforutsigbar i disse tider. Da setter vi ekstra pris på det forutsigbare i våre juletradisjoner. Julen er kjent og kjær for de fleste, men kan også være vanskelig for noen. Når julefreden senkes kan kontrastene bli forsterket, og forskjellene blir tydeligere.

Når vi ser de lidelser det Ukrainske folk blir utsatt for, så kan vi spørre oss hvordan deres julefeiring vil bli? På under ett år er deres liv og livsvilkår blitt totalt forandret på grunn av krigen som pågår. Vi får håpe at jula også bringer med seg noe godt for det Ukrainske folk. 

Vi merker også ringvirkningene av krigen i Norge. Krigen, sammen med følgene av pandemien, gir stadig utfordringer i samfunnet: Inflasjon, renteøkninger, høyere drivstoff- og strømpriser gir strammere privatøkonomi, og usikkerhet om hva fremtiden vil bringe.

Kanskje skal vi bruke jula i år til å sette søkelys på det som virkelig betyr noe, og konsentrere oppmerksomheten om de ting vi kan påvirke?

For Norcem AS har 2022 vært et turbulent år. Vi har hatt særlige utfordringer med leveringssikkerhet, men med god hjelp av våre kunder og transportører har disse ut fra den rådende situasjonen vært løst på en god måte. Jeg vil benytte anledningen til å takke for det meget gode samarbeidet som vi har hatt med alle involverte for å løse de situasjoner som har oppstått. Vi har gjennomført tiltak i løpet av året som gjør at vi har styrket vår leveringsevne, og vi ser frem til å ta fatt på et nytt år. 

Selv om det som nevnt er vanskelig å spå om fremtiden, vil vi i det kommende året vil fortsette å jobbe med egne prosjekter som fokuserer på å redusere CO2-avtrykket for våre produkter. Prosjekt som ZeroCarbCon og Brevik CCS har som mål å forsterke produktene, og vi er sikre på at resultatene herfra vil gi stor verdi. 

I dette Nyhetsbrevet kan dere bl.a. lese mer om:

  • Status for CCS Brevik
  • Bindemiddel for stabilisering, Multicem
  • Transformeringen av Slemmestad

Tusen takk for året som har gått, og med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År.

Med hilsen

John Sunde

Adm direktør

Norcem AS

John Sunde

Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge