Juletre

Juleleder 2023

Hei alle sammen,

Julen nærmer seg, og tradisjonen tro er tiden kommet for å stoppe opp, være sammen med kjente og kjære, og reflektere over året som har gått.

Når vi ser mot slutten av desember har det vært mye å ta inn over seg gjennom året som har gått.

Vi som alle andre, opplever at det er en utfordrende tid, og at det tidvis er tungt å følge med på nyhetsbildet både nasjonalt og internasjonalt. Selv om vi har våre utfordringer i Norge, så gir rystende bilder av folk som lider under krigenes terror oss alle noe å tenke på.

I det daglige merker vi redusert aktivitet i BAE-næringen, og prognosene inn mot neste år viser fortsatt nedgang innenfor flere segmenter. Som tidligere håper vi på handlekraft og økt offentlig satsing på næringen i tiden fremover. Det er stadig mye av Norge som ikke er bygd, og vi er nødt til å imøtekomme fremtidens utfordringer i dag.

Med nedgang i markedene vil en av hovedutfordringene bli å ta vare på den kunnskap og kapasitet som BA-bransjen innehar, slik at vi står rustet til å fortsette på jobben med å bygge Norge.

En gledelig nyhet fra vår side, er at vi stadig nærmer oss ferdigstillelse av det mye omtalte karbonfangstanlegget i Brevik. I løpet av det siste året har mange av de største komponentene i anlegget kommet på plass, og fabrikken ser vesentlig annerledes ut nå, kontra starten av 2023..

Dette har gjort at vi nå har offentliggjort vårt nye produkt evoZero, - som kommer på markedet mot slutten av karbonfangstprosjektet. evoZero-sement vil muliggjøre betong med null nettoutslipp i 2025. Dermed imøtekommer vi vår industris største utfordring; Klimagassutslipp. Dette håper vi er noe som vil komme dere til gode, og det viser at vi som bransje utvikler oss i tråd med ambisjonene.

Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere, kunder og forretningsforbindelser for året som har gått. Fra våre ansatte har vi i år valgt å gi Kirkens Bymisjon et ekstra bidrag som kan hjelpe mange som sliter og trenger ekstra støtte i en utfordrende periode.

Med ønske om god jul og godt nytt år fra alle oss i Heidelberg Materials Sement Norge.

John Sunde

Adm Direktør

John Sunde

Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge