Brevik ovn

Målrettet utvikling medfører nye utslippskutt i sementproduksjonen

Heidelberg Materials lanserer ny Industrisement til våren. Den nye Industrisementen har økt mengde erstatningsmaterialer, hvilket bidrar til å senke klimagassavtrykket med 6-7%.  

Utvikling av en ny Industrisement med lavere klimagassutslipp har pågått over noen år, og ble allerede høsten 2022 testet i fullskala hos seks produsenter, med gode tekniske resultater. Sementfabrikkene i Brevik og Kjøpsvik er i løpet av mars klare til å legge om produksjonen til ny Industrisement, som vil erstatte dagens Industrisement.

Målrettet 

– Den nye industrisementen er resultatet av målrettet arbeid med å redusere vårt klimagassutslipp i konsernet, sier adm direktør i Heidelberg Materials Sement Norge, John Sunde. -Vi jobber kontinuerlig langs flere akser for å gjøre vår del, og nå kommer stadig flere av våre prosjekter til syne.  Selv om de fleste hører mest om Brevik CCS, så er det viktig å påpeke at vi ikke er i mål med det alene.  Innovasjoner som dette er veldig viktige i helhetsbildet, sier Sunde som forventer å lansere den nye Industrisementen på det norske markedet i slutten av første kvartal.

Fra CEM I til CEM II

Den nye Industrisementen fra Brevik får reduserte klimagassutslipp fra 706 kg/tonn til 658 kg/tonn,  og den fra Kjøpsvik fra 762 kg/tonn til 715 kg/tonn . Den store klimagassreduksjonen er i hovedsak oppnådd ved redusert klinkerinnhold og økt kalksteinsfillerinnhold i sementen. Det fører til at sementtypen endres fra en CEM I til en CEM II/A-L iht. NS-EN 197.

Høyere Blaine

For at sementen fortsatt skal ha høy tidligfasthet er klinkerdelen i sementen malt finere enn dagens Industrisement. 1 døgns fasthet vil være rundt 31 MPa og 28 døgns fasthet rundt 54 MPa. Støpelighet/vannbehov vil være tilsvarende dagens sement.

Endring i bruksbetingelser

Overgangen fra CEM I til CEM II fører til endring av to bruksbetingelser:

• Største masseforhold i M60 blir 0,50 (ref. NS-EN 206+NA, tabell NA.12). For M45/MF45 og M40/MF40 er det gjennomført dokumentasjon med masseforhold på 0,45 og 0,40 slik at sementen får de samme kravene som dagens Industrisement. 

• Sementen kan ikke brukes i SuR (SulfatResistent) -klassene (ref. NS-EN 206+NA, tabell NA.13). 
Ved produksjon av SuR-betong kan bindemiddel med Standardsement FA med ekstra tilsatt flygeaske/silika brukes, slik at innholdet av kalksteinsfiller kommer under 5% av totalt bindemiddelinnhold. Alternativt kan Anleggsement FA brukes siden kalksteinsfillerinnholdet er under 5% i denne sementen. 

Mer detaljert teknisk informasjon om den nye sementen og en plan for når den kommer til de ulike silostasjonene, vil bli sendt ut i god tid før sementen kommer på silo

Vetle Houg

CEO / Administrerende direktør

Heidelberg Materials Sement Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge