MultiCem og lavkarbonbetong gir redusert klimaavtrykk

Lørenskog sentrum og Skårersletta skal bli et hyggelig sentrum med folkeliv og trivelige møteplasser. På friområdet mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta er det anlagt ny park med et variert aktivitetstilbud. Den har fått navnet Skårerparken, og blir bypark for aktivitet og rekreasjon for Lørenskogs befolkning, samt et viktig område for håndtering av over- og flomvann. 

Våre selskaper har vært involvert i leveransene til parken: Heidelberg Materials Betong har levert 1.381 kubikk  lavkarbonbetong klasse pluss, både i form av svart pigmentert betong til selve parken samt all betongen til grunnarbeidene.

Det spesielle røde tilslaget (steinen) som er brukt i alle slipte flater er lokalprodusert, og hentet fra fjellet på Gjelleråsen.

Redusert klimaavtrykk med MultiCem

Heidelberg Materials Sement har levert 370 tonn Multicem 50/50 til stabilisering av de bløte leirmassene i grunnen under Skårerparken. Multicem har et relativt lavere CO2-utslipp enn andre aktuelle produkter, og ble valgt av byggherren Lørenskog kommune fordi produktet bidrar til å redusere prosjektets klimaavtrykk.

Skårerparken gjennomføres som en samspillsentreprise mellom Lørenskog kommune som byggherre og Agaia AS (tidl Steen & Lund) som entreprenør. Arkitekter for parken var landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim AS, og Kontraktsverdien er på cirka 200 millioner kroner. Parken skal være ferdig i oktober/november 2023.

Billedgalleri fra Skårerparken

Forskaling av veggene i overvannsmagasinet, 660 m2 og samlet betongmengde 630 m3/ 120 tonn armering

Forskaling av veggene i overvannsmagasinet.

Kjølerør i Arena for isbane vinterstid

Kjølerør i Arena for isbane vinterstid.

Varmerør under Arena for å forhindre telehiv

Varmerør under Arena for å hindre telehiv.

Oversikt over en av broene som skal bidra til overvannshåndtering

Oversikt over en av broene som skal bidra til overvannshåndtering.

Forskaling av vegger.

Terrazzotrapp med lokalt tilslag fra Gjelleråsen som brukes i alle slipte flater

Terrazzotrapp med lokalt tilslag fra Gjelleråsen som brukes i alle slipte flater.

Kontakt

Thea Vik Nordeide

Sales Manager Special Products, Norway

Magnus Gade Skjeggerud

Regionsjef Stor-Oslo

Skårerparken i Mur+Betong

Om håndteringen av overvann

Detalj fra Skårerparken

Om hånderingen av overvann

Sliping av sort betong og synlig tilslag

Sliping av terrazzo

Slipte svarte betongoverflater med eksponert tilslag (terrazzo)