Ny Aalborg Hvit med lavere utslipp

Aalborg Portland har begynt å produsere en ny hvitsement med lavere klimagassutslipp. Klimagassreduksjonen er i hovedsak oppnådd ved redusert klinkerinnhold og 16% kalksteinsfillerinnhold i sementen. Den går under navnet «Aalborg White Cement D-Carb» og er av typen CEM II/A-LL 52,5R. Den gamle hvitsementen, «Aalborg White Cement», er av typen CEM I 52,5R, og vil kun være tilgjengelig i bulk.

Teknisk informasjon om ny Aalborg White

Forskjeller og likheter mellom ny og gammel Aalborg White
Tabell 1 viser sammensetning og kjemiske verdier på ny og gammel sement. Tabell 2 viser fysikalske data.

Tabell1
 Aalborg White D-CarbAalborg White (gammel)
Type iht NS-EN 197:2011CEM II/A-LL 52,5 RCEM I 52,5 R
Finhet (Blaine)370-400 m2/kg400 m2/kg
Alkali (ekv Na2O)0,2 %0,2 %
Spesifikk vekt 3,03 kg/dm33,10 kg/dm3
Kalksteinsfiller16 %4 %
Klorid≤ 0,02 %≤ 0,02 %
Vannløselig Cr6+≤ 2 ppm≤ 2 ppm
Tabell 2
 Aalborg White D-Carb Aalborg White (gammel)
Trykkfasthet 1 døgn21-28 MPa19-25 MPa
Trykkfasthet 2 døgn34-42 MPa36-44 MPa
Trykkfasthet 28 døgn56-66 MPa65-75 MPa
Begynnende størkning125-165 min130-170 min
Volumbestandighet0 mm0,5 mm

Den nye hvitsementen har et klimagassutslipp på 828 kg/tonn (A1-A3), mens den gamle har et utslipp på 974 kg/tonn. Aalborg White D-Carb er gjort tilgjengelig i EPD-generatoren. Støpelighet/vannbehov vil være tilsvarende den gamle hvitsementen, erfaringene fra danske betongprodusenter er at de ved overgang til ny hvitsement har justert opp vannmengden i betongen fra 0 til 5 liter/m3. Hvitheten til ny og gammel sement er lik.

Bruksbetingelser iht. NS-EN 206+NA
Tabell 3 viser største masseforhold iht. NS-EN 206+NA

Tabell 3
 Bestandighetsklasse
 M90   M60   M45a)   MF45b)   M40a)   MF40b)  
Største masseforhold                             0,900,500,40-0,36-

a) beregnet iht. fotnote i) i Tabell NA.12 og et kalksteinsfillerinnholdet i sementen på 16% 
b) «-» betyr at Norsk Standard ikke gir anvendelsesregler for denne kombinasjonen av sementtype og bestandighetsklasse 

På grunn av kalksteinsfillerinnholdet på 16% kan sementen ikke brukes i SuR klassene (ref. NS-EN 206+NA, tabell NA.13).

Hva med alkalireaktivitet?
Reglene for bruk i betong med alkalireaktivt tilslag blir de samme som for Aalborg White, med bruk av den generelle alkaligrensen på 2,5 kg alk/m3.

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge