Vi som jobber i HM Sement har et felles sikkerhetsmål: skadefrie arbeidsplasser. Det finnes risikofylte arbeidsmomenter hos oss, og det er svært viktig at vi sammen skaper best mulige forutsetninger for et sikkert og godt arbeidsmiljø for alle mennesker som oppholder seg i og rundt lokalene våre.

Krav til verneutstyr ved våre anlegg er klasse 3 (kombinasjon 2+2), med tilpasninger til det aktuelle laste- eller lossestedet.
Du skal forsikre deg om hvilke regler som gjelder på den arbeidsplassen du besøker.

Følgende verneutstyr gjelder : 

Vernehjelm

Med kneppet rem under
haken. Minst EN397.

Vernesko

Klasse S3, minst ankelhøye. Aksept for lave vernesko i sone for bulkbillasting.

Vernebriller

Tilpasset arbeidsoppgaven
ved praktisk arbeid.

Verneklær

- Heldekkende varselsjakke på overkroppen, klasse 3 ihh til EN ISO 20471:2013.
- Heldekkende varselbukse, klasse 2 ihh til EN ISO 20471:2013.

Hørselvern

Med hodebøyle og hjelmfeste.

Vernehansker

Tilpasset arbeidsoppgaven ved praktisk arbeid.