evoZero campaign image 2

Skanska og Heidelberg Materials baner vei for bærekraftig bygging med netto nullbetong

Skanska har tatt et viktig skritt i retning av å redusere sin klimapåvirkning ved å bli en av de første til å bestille Heidelberg Materials' unike sementprodukt evoZero. Avtalen mellom de to selskapene ble undertegnet i dag.

- Å redusere klimapåvirkningen vår vil kreve et tett samarbeid med materialleverandørene våre. Betongen vi produserer og bruker i vår byggevirksomhet, står for en betydelig del av vårt totale klimafotavtrykk. Det føles derfor riktig at vi er en av de første aktørene i byggebransjen som signerer en avtale om Heidelberg Materials' banebrytende sement, sier Magnus Persson, administrerende direktør i Skanska Sverige.

evoZero er den første sementen i verden som produseres ved hjelp av karbonfangstteknologi (CCS), som fjerner Co2 fra produksjonsprosessen. Sementens kvalitet forblir uendret, den fungerer for alle bruksområder uten at det går på bekostning av ytelsen og kan derfor brukes i alle deler av verdikjeden.

- Det er veldig positivt at Skanska, som et av de ledende bygg- og anleggsselskapene, sammen med oss ønsker å ligge i forkant når det gjelder bærekraftig samfunnsutvikling. Med evoZero setter vi nå en ny standard i byggebransjen, og sammen med kundene våre setter vi fart på klimaomstillingen i verdikjeden, sier Giv Brantenberg, administrerende direktør i Heidelberg Materials Northern Europe.

Innovasjon i stor skala

Den innovative CCS-teknologien (Carbon Capture and Storage) som ligger bak evoZero, fanger opp og lagrer karbondioksidet fra sementproduksjonen permanent.

Heidelberg Materials' CCS-anlegg i Brevik i Norge, som er det første i sitt slag i verden, skal settes i drift i 2025. Det vil fange opp 400 000 tonn CO2 årlig og lagre det under havbunnen i Nordsjøen. I 2025 vil de første volumene av evoZero bli levert fra Brevik-anlegget, noe som markerer en ny æra for bærekraftig bygging globalt.

CCS-anlegget i Brevik er bare begynnelsen, ettersom Heidelberg Materials planlegger et mer enn fire ganger så stort CCS-prosjekt i Slite på Gotland, med mål om å fange opp opptil 1,8 millioner tonn CO2 årlig fra 2030, noe som vil bane vei for at størstedelen av Sveriges betongkonstruksjoner vil være netto nullutslipp. 


Les mer om Brevik CCS her: Brevik CCS – World's first CO₂-capture facility in the cement industry | Brevik CSS