Status for Brevik CCS våren 2023

Det er på tide med en oppdatering fra sementindustriens aller første fullskala CO2 fangstanlegg igjen. Siden forrige oppdatering har vi rundet årsskiftet, og er nå endelig i det store året 2023: Året der CCS-anlegget skal installeres, året vi har ventet på veldig lenge.

Kort fortalt er status i prosjektet omtrent som forventet ved forrige oppdatering. Prosjektet stevner fremover omtrent som planlagt, men fortsatt med tilleggsutfordringer som er direkte knyttet til krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland som har skapt globale forstyrrelser i forsyningskjeden av materialer og komponenter. Først og fremst er våre utfordringer knyttet til leveranser av syrefaste rør som anlegget har svært mye av. Dette forholdet har skapt reelle forsinkelser på anslagsvis fire måneder i forhold til opprinnelig plan, men vi har nå kontroll på hele denne leveransen. Materialene er nå levert fra leverandør i England til prefabrikasjon på verksted i Litauen. Derfra sendes de ferdige delene enten til Trosvik i Brevik for installasjon i modulene som er under oppbygging der, eller direkte til byggeplass.

Prosessutstyr

Når det gjelder øvrige leveranser av prosessutstyr så er dette i rute, og de mest kritiske komponentene har allerede ankommet byggeplass. Som tidligere rapportert er alle de 9 store dampkjelene levert og montert. I tillegg er den store vifta som skal levere røykgass fra sementfabrikken til CCS-anlegget montert i prosessområdet, og også DCC’en (Direct Contact Cooler) er montert. 
Absorberen, som er den største enkeltkomponenten i anlegget, er også levert og ligger på vent på en lekter ved Cementinekaia vår sammen med tilhørende pipe, og også Desorberen. Kort fortalt har den 50 meter høye absorberen til oppgave å fange CO2 i amin-væsken, mens Desorberens oppgave er å frigjøre den samme CO2-en fra den samme væsken ved høyere temperatur. Disse komponentene skal løftes inn i løpet av sommeren med en gigantisk mobilkran.

Forbipasserende med båt vil også kunne observere at de seks store lagertankene for flytende CO2 har ankommet fra Spania og ligger på vent ved container-terminalen. Disse skal også løftes inn i løpet av sommeren.

I tillegg til nevnte prosessutstyr er det også mange store komponenter og moduler som er levert til Trosvik for videre klargjøring før inn-løfting.

Rolig

De store betongarbeidene som har vært pågående frem til nylig er nå i stor grad avsluttet, og det er for en stakket stund relativt rolig i prosessområdet, i påvente av mekanisk montasje av prosessanlegget. Alle fundamenter til store enheter er nå klare og overlevert fra bygge-kontraktører.

Sementfabrikken har i løpet av drøye fem vinteruker på nyåret gjennomført en svært omfattende hovedrevisjon. I tillegg til de vante vedlikeholdsoppgavene for sementfabrikken har prosjektet gjennomført to store og krevende ombygginger ved at kjøletårn nummer to er skiftet ut og også hovedventilator nummer en. 
Danske FLSmidth har som ansvarlig kontraktør gjort en utrolig imponerende jobb uten nevneverdige uhell og helt etter planen. 

Og det må nevnes at vi fortsatt kan rapportere om svært gode resultater på Helse, Miljø og Sikkerhet fra byggeplass. Vi står fortsatt uten alvorlige hendelser av noe slag takket være systematisk og omfattende HMS-arbeid i mange nivåer og dimensjoner. Stemningen er på topp og engasjementet er stort på alle nivåer i prosjektet, og fabrikkens ansatte følger spent med på den ekstreme forvandlingen fabrikken nå går igjennom. 

Nyansettelser

Og mens størstedelen av prosjektorganisasjonen er fokusert på selve byggingen av fabrikken, har vi nå skilt ut en gruppe som fokuserer på testing, igangkjøring og drift av CCS-anlegget. Selv om dette er mer enn et år frem, så er det utrolig mye som skal forberedes og avstemmes mot mekanisk ferdigstillelse, og arbeidet er i full gang. Vi har også iverksatt prosessen med ansettelse av personellet som skal kjøre fabrikken i fremtiden, og som også skal involveres for fullt i forberedelsene. Prosessingeniøren for CCS-anlegget er nylig ansatt, og ansettelse av15 prosessoperatører pågår. I løpet av året skal også de også øvrige av totalt 30 stillinger besettes.

2023 blir det store montasjeåret der stort sett hele det nye anlegget skal komme på plass. All installasjon er grundig planlagt, og vi er trygge på at dette vil gå trygt og smidig for seg. Ikke fordi det blir enkelt, men fordi vi har en utrolig sterk og kompetent prosjektorganisasjon som jobber hard og godt sammen, og som løser alt av små og store utfordringer hver eneste dag.

Tor Gautestad

Senior Manager Project and Process / Brevik CCS

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge