Få tilgang til nye HETT22

HETT22 er et program for simulering av temperatur- og fasthetsutvikling til betong i en konstruksjon. Dette er av stor betydning ved planlegging av støping av betong. HETT22 erstattet HETT97 høsten 2022, med en rekke forbedringer samt utvidet funksjonalitet.

For å få tilgang til HETT22 må du skrive inn navn og e-post her, da vil du også motta nyheter om HETT22. Hvis du ikke ønsker å motta disse nyhetene, kan du avmelde deg i den første utsendelsen du mottar. Velkommen!

 

 

Hva er HETT22?
Med økt bruk av lavkarbonbetong de siste årene blir det stadig viktigere å ha pålitelige simuleringsverktøy for å kunne forutsi ulike betongtypers egenskapsutvikling. Dette gjelder både for massive konstruksjoner der maksimum temperaturuvikling kan være kritisk, og ikke minst for slankere konstruksjoner vinterstid når det kan være utfordrende å bruke betong med lav andel klinker.

For å muliggjøre simuleringer med lavkarbonbetong er betongdatabasen i HETT22 oppdatert, og inkluderer nå flere betongkvaliteter med ekstra tilsetning av flygeaske.  

HETT22 tar hensyn til betongens sammensetning og temperatur- og fasthetsutvikling, og forhold på byggeplass som konstruksjonstype, dimensjoner, forskalingstype, isolasjon og værforhold.

HETT22 kan for eksempel brukes til å vurdere:

 • Når forskalingen skal rives
 • Fare for tidlig frysing
 • Om krav om maksimum temperatur er oppfylt
 • Valg av betongkvalitet
 • Valg av tiltak som isolasjon og tildekking

Programmet er også et pedagogisk verktøy for å øke forståelsen for betongens egenskapsutvikling under ulike forhold, og betydningen av valgt betongkvalitet og byggeplassforhold.

De viktigste oppdateringene sammenlignet med HETT97 er:

 • Helt ny plattform som muliggjør fremtidig utvikling av HETT22
 • Nye konstruksjonstyper for simulering i 2D
 • Værmelding kan importeres fra yr.no
 • Mulighet for å angi egne steder for værdata
 • Fasthet kan beregnes basert på importerte temperaturmålinger i konstruksjonen
 • Ny måte å beskrive betongkvaliteter på
 • Enkel håndtering av databaser for ulike materialer
 • Språkhåndtering som inkluderer engelsk og svensk

Webinar

I webinaret (se under) som ble arrangert i forbindelse med lanseringen av HETT22, finner du beskrivelser og veiledninger for bruk av programmet. 

HETT22_webinar

HETT22-webinar

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge