BrevikCCS by night

God jul 2023 fra Brevik CCS

Her følger en kort statusoppdatering fra verdens første CCS-utbygging innen sementindustrien i det 2023 går mot slutten og en velfortjent juleferie står for døren. 

Ved forrige oppdatering før sommeren måtte jeg meddele skuffende omfang av synlige forandringer på byggeplassen da store komponenter fortsatt var under bygging andre steder. Nå er det med glede vi kan formidle det stikk motsatte da man knapt kan kjenne seg igjen på sementfabrikken vår.

Massive løft

I løpet av høsten har vi hatt tre store kampanjer med innløfting av store komponenter. Den første av disse var montering av absorberen som er en ruvende installasjon på 50 meters høyde og en vekt på 230 tonn. Denne ble løftet inn i siste uka i august med en beltegående kjempekran med kapasitet på 650 tonn, i samløft med en 500 tonns mobilkran. Selve prosessen var et spektakulært skue for oss og mange andre skuelystne som fulgte med fra utsiden av gjerdet. Også pipa til absorberen ble løftet inn få dager senere som la til ytterligere 50 meter på toppen, og som nå altså ruver 100 meter over bakken. Det røde fly-lyset på toppen er blitt et nytt landemerke. Absorberen er hjertet i fangstanlegget,og er den enheten der CO2 fra røykgassen faktisk blir renset ut. 

Med absorber og pipe på plass ble den store krana flyttet og rigget opp igjen på Grenland Havn sitt område for innløfting av de seks lagertankene for CO2. Hver av disse veier også drøye 200 tonn og er 24 meter høye. Montasjen av disse gikk helt etter planen, og de er nå synlige fra sjøsiden. Tidlig i oktober ble den store beltekrana nok en gang rigget opp i fabrikkområdet for innløfting av to rør-moduler og et stort trappetårn. 

Lasteanlegg for skip

Hos Grenland Havn er man nå i ferd med å ferdigstille byggearbeidene knyttet til etablering av lasteanlegg for flytende CO2 til de skipene som skal frakte dette til Øygarden for permanent lagring 2600 meter under havets bunn. Den nye kaia er nå praktisk talt ferdig,  og rørene fra tankene til kaia er lagt under bakken og trykktestet. Lastearmen og tilhørende utstyr monteres på den nye kaia kort tid etter nyttår. 

Neste store tungløft-kampanje blir i mars. Da skal tre store moduler, som nå befinner seg på Trosvik for ferdigstillelse med rør, ventiler, isolasjon, instrumentering og kabling, løftes på plass. I tillegg skal desorberen på plass, samt en stor bro over prosessområdet som skal løftes inn i to deler. 

Etter dette kommer montering av en uhorvelig mengde rør og kabler som skal sy det hele sammen til et komplett prosessanlegg  som altså skal mekanisk ferdigstilles mot slutten av 2024. 

Karbonfangerne er på plass 

De 15 prosessoperatørene som skal operere anlegget på fem skift er nå ansatt, på plass og godt i gang med en svært omfattende 12 måneders opplæring, før vi til høsten starter med overlevering og testing av anlegget, system for system.  

HMS

Fortsatt kan vi med glede formidle svært gode resultater knyttet til helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet. Ved utgangen av november var det arbeidet omlag 550.000 arbeidstimer inne på byggeplass uten alvorlige hendelser. Så langt har prosjektet hatt én skade med fravær der en person skled på isen og vrikket foten i januar i år. For tiden er bemanningen på byggeplass noe over 250 personer, og det sier seg selv at det er en formidabel oppgave å sørge for at hver enkelt til enhver tid har arbeidsmiljø og sikkerhet fullt ivaretatt.

2023 har vært et krevende, men utrolig spennende år for oss som jobber med Brevik CCS-prosjektet, et år som trolig bare blir slått av 2024. Det er ingen tvil om at utfordringene blir mange også i fortsettelsen, men vi har en organisasjon og arbeidsstyrke som nå er topptrent i det å finne gode løsninger på små og store hindre som hele tida dukker opp.  

Vi gleder oss til fortsettelsen, og ønsker alle våre ansatte, samarbeidspartnere og andre interessenter en riktig god jul og godt nytt år.

Tor Gautestad

Project Manager Brevik CCS

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge