Fra HETT97 til HETT22

Hvis du tidligere har lastet ned og brukt HETT97, må du nå laste ned HETT22 for å få tilgang på oppdateringer og ny funksjonalitet. Her finner du oppskriften på hvordan du skal gjøre det. Vi gjør oppmerksom på at når passordet for HETT97 utløper per 1/3-2023, vil det ikke bli fornyet, og brukerne vil dermed ikke lengre ha tilgang til det gamle programmet. 

Endringer fra Hett97 til Hett22 ved valg av betongkvalitet

I Hett97 kan det velges betongkvaliteter med ulike avbindingstider definert med ulike doseringer P-stoff (lignosulfonat), se eksempelet under.

 

I Hett22 er det lagt opp til at reell avbindingstid (i timer) legges inn.  Avbindingstiden er definert ved 2oC temperaturstigning av betongen i isolert beholder. I tillegg er det i Hett22 mulig å definere mer presist sammensetning for 2- og 3-komponent bindemidler (for eksempel Lavkarbon A og SV-Lavvarme) ved å velge mengde silika og flygeaske i % av total bindemiddelmengde, som vist i eksempelet under. 

Betongene i Hett97 er overført til Hett22. I tillegg er det lagt inn 6 nye betongkvaliteter i M45 / MF45 og SV-Lavvarme med ulike mengder flygeaske. De nye betongene er proporsjonert til en synk i overkant av 200 mm og med «typiske» avbindingstider for fabrikkbetong, mens de gamle Hett97 reseptene ligger i Hett22 med P-dosering i betongnavnet som vist under. 

Betongbiblioteket i Hett22 vil i tiden fremover utvides med flere betongkvaliteter, bla. flere bestandighetsklasser med bindemidler med ulike flygeaskeinnhold og evt. andre kvaliteter / avbindingstingstider som brukere av Hett22 ønsker, i tillegg til oppdatering av gamle Hett97-betonger.